Nederland bungelt onderaan

Onder de 28 EU-lidstaten zijn nu 12 landen die hun doelstelling al (ruimschoots) gehaald hebben. Dit zijn onder andere Zweden, Finland en Denemarken. Het verst verwijderd van het beoogde aandeel hernieuwbare energie zijn Nederland, Frankrijk, Ierland en Polen. Nederland staat zelfs helemaal onderaan op de lijst. Malta, dat vorig jaar nog onderaan stond, is Nederland inmiddels voorbij gestreefd. Nederland gaat het beoogde doel van 14% eind 2020 naar verwachting ook niet meer halen. Op dit moment is slechts 8,6% van het Nederlandse energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Aandeel hernieuwbare energie 2018

Komende tien jaar belangrijk

Nederland hoopt vooral een inhaalslag te maken in de periode 2020-2030, waarin veel plannen uit het klimaatakkoord worden ingevoerd. Zo worden onze kolencentrales gesloten of omgebouwd naar biomassacentrales en zal het gebruik van aardgas sterk afnemen. Daarnaast worden er meerdere windparken op zee gebouwd met een totaal productievermogen van maar liefst 7 Gigawatt.

Waterkracht en biomassa

Opvallend is dat vooral de Scandinavische landen goed scoren op het gebied van hernieuwbare energie. Dit komt vooral omdat zij gebruik maken van grote waterkrachtcentrales. Zo is ruim de helft van het Zweedse energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen, waaronder dus waterkracht. Het hoog genoteerde Letland maakt vooral veel gebruik van biomassa. De lijst van Eurostat draait om het finaal energieverbruik, waaronder dus ook transport, industrie en verwarming. Vooral op dit gebied kan Nederland nog veel winnen. Nederland is op deze gebieden nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Meer over de energietransitie

Bron: Eurostat

Geef een reactie