| 26 april 2019 – ZEP Nieuws |

Dit maakte minister Wiebes (EZK) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De invoering van de nieuwe terugleversubsidie, die de huidige salderingsregeling zou opvolgen, blijkt te complex.

Eerder dit jaar werd de opvolger van salderen al uitgesteld tot 1 januari 2021. Nu wederom blijkt dat de invoering van de nieuwe regeling te complex is, kiest het kabinet voor een nieuw uitstel tot 2023.

Terugleversubsidie

Doordat de populariteit van zonnepanelen onder kleinverbruikers blijft groeien, werd de huidige salderingsregeling volgens het kabinet te duur. Er wordt immers geen energiebelasting betaald over de opgewekte elektriciteit die wordt teruggeleverd. Minister Wiebes wilde hierom de salderingsregeling afschaffen en vervangen door een vaste terugleververgoeding en een terugleversubsidie. Vooral dat laatste bleek een lastig karwei.

Verlenging tot 2023

Daarom heeft Minister Wiebes nu besloten om de terugleversubsidie te laten varen en de huidige salderingsregeling ongewijzigd te laten tot 2023. Vanaf 1 januari 2023 zal het fiscale voordeel uit de salderingsregeling stapsgewijs worden afgebouwd tot nul in 2031. De minister verwacht dat in 2030 de kostprijs van zonnepanelen dusdanig is gedaald, dat investeringen ook zonder fiscale steun in gemiddeld 7 jaar zijn terugverdiend.

Elektriciteitsmeter met apart teruglevertelwerk

Om de fiscale afbouw door te kunnen voeren is het noodzakelijk dat teruglevering apart wordt geregistreerd. Minister Wiebes zal daarom vanaf 1 januari 2021 een wetswijziging doorvoeren die elk huishouden verplicht om een elektriciteitsmeter te hebben die de teruglevering apart kan registreren. De netbeheerder zal deze meter aanbieden en installeren. De Belastingdienst en energieleveranciers regelen de fiscale afbouw.

Ontwikkeling energieopslag

Omdat de fiscale afbouw alleen voor teruglevering geldt, hoopt minister Wiebes dat de ontwikkeling van energieopslag zal versnellen. De elektriciteit die wordt opgewekt kan dan op een later moment alsnog in de woning worden gebruikt in plaats van teruggeleverd aan het net. De opgewekte elektriciteit meteen zelf gebruiken blijf fiscaal het meest gunstig. Energieopslag wordt met de afbouw gestimuleerd en tegelijkertijd wordt het elektriciteitsnet minder belast als er minder elektriciteit wordt teruggeleverd.

Meer zekerheid over terugverdientijd

Het kabinet hoopt met de verlenging van de salderingsregeling tot 2023 meer zekerheid te bieden aan huishoudens en andere kleinverbruikers die willen investeren in zonnepanelen. De komende maanden zal het kabinet de afbouw van de salderingsregeling verder uitwerken. Eind 2019 moet deze vastgesteld zijn. Het voorstel voor een wetswijziging om de elektriciteitsmeter met apart teruglevertelwerk te verplichten, wordt door minister Wiebes in de eerste helft van 2020 ingediend.

Bron: Kamerbrief Omvorming salderen

Duurzame onderwerpen
Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of