Slechts 6000 nieuwe aardgasvrije woningen

In het programma Aardgasvrije Wijken uit het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 30 tot 50 duizend aardgasvrije woningen bij komen. Om woningstichtingen te stimuleren werd de Wet Energieprestatievergoeding (EPV) in het leven geroepen. Vanaf 1 juli 2018 moeten nieuwbouwwoningen (in principe) aardgasvrij worden opgeleverd. Een half jaar later blijkt het resultaat tegen te vallen: er zijn slechts 6000 Nul-op-de-meter (NOM) woningen gerealiseerd.

Warmtepomp en zonnepanelen

Een Nul-op-de-meter woning is een woning die energieneutraal is. Dit betekent dat de energieopwek evenredig is aan het energieverbruik: Er staat dan nul op de meter. Meestal wordt de gasvoorziening afgesloten en vervangen door een warmtepomp. Door slimme toepassingen en goede isolatie wordt het energieverbruik verlaagd. De elektriciteit die de woning en de warmtepomp nodig hebben komt van een dak vol zonnepanelen.

Alternatieven voor NOM-woningen

Het kabinet stelt openlijk vraagtekens bij de huidige groei van NOM-woningen, te meer omdat ook het onderzoeksbureau CE Delft de toekomst van deze aardgasvrije woningen niet zonnig inziet. Door stijgende bouwkosten en gebrek aan personeel dreigen NOM-woningen zelfs duurder te worden in plaats van goedkoper. VVD en CDA hebben minister Ollongren gevraagd om betaalbare alternatieven te zoeken voor het duurzaam verwarmen van woningen.

Programma Aardgasvrije wijken

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), CE Delft, Rijksoverheid

Geef een reactie