In 2015 sloten 194 landen wereldwijd in Parijs het Klimaatakkoord. Deze werd officieel op 22 april 2016, de Dag van de Aarde, ondertekend. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990. 77 landen gingen op de uitnodiging van Guterres in, die opriep alleen te komen als zij openstaan voor ambitieuze klimaatplannen.

Tussentijdse VN-klimaattop

De doelstelling van de tussentijdse VN-klimaattop in New York is om de het Parijse klimaatakkoord nieuw leven in te blazen en het klimaat weer bovenaan alle agenda’s van wereldleiders te krijgen. In 2030 moet de Co2-uitstoot gehalveerd zijn, maar voor het zoveelste achtereenvolgende jaar steeg ook dit jaar de wereldwijde Co2-uitstoot weer. De plannen blijven vooral achter op de uitgesproken ambities. De Amerikaanse president Trump, die uit het Klimaatakkoord stapte was ook aanwezig.

Klimaatbeleid Amerika

Dat Amerika geen proactieve rol speelt in het Parijsakkoord, betekent overigens niet dat de grootste Co2-uitstoter ter wereld geen klimaatbeleid voert. Alhoewel de nationale regering weinig tot niets doet, voeren veel Amerikaanse staten en grote steden wel een streng klimaatbeleid. De aanwezigheid van Trump was overigens niet verrassend, omdat de bijeenkomst in New York wordt gehouden.

Ambities omzetten in plannen

Premier Rutte sprak tijdens de top vooral over het Nederlandse Klimaatakkoord. Duitsland en Frankrijk gaan dit voorbeeld volgen. Boris Johnson (VK) prees de Britse inzet om het terugdringen van Co2 te combineren met economische groei. 70 landen beloofden bovendien vanaf 2020 hun bijdrage aan het verminderen Co2-uitstoot te verhogen.

Tevredenheid tijdens klimaattop

Guterres toonde zich na afloop tevreden. Hij prees de plannen om wereldwijd totaal 11 miljard bomen te planten, de grote investeringsfondsen die voor 2050 hun 2 biljoen dollar aan beleggingen willen verschuiven naar groenfondsen en de internationale club van nationale ontwikkelingsbanken, die tot en met 2025 een biljoen aan investeringsgeld mobiliseren voor schone energie in ontwikkelingslanden.

Grote landen schieten tekort

De VN-secretaris toonde zich ook kritisch. Zo riep hij op om vooral géén kolencentrales meer bij te bouwen. Er staan nog steeds een groot aantal kolencentrales gepland. Het World Resources Institute (WRI), dat samenwerkt met overheden op milieugebied, was vooral teleurgesteld. Ondanks de inspirerende presentaties van vooruitgang en opgezette klimaatcoalities, schieten vooral grote economieën tekort in hun klimaatambities en daaruit voortkomend klimaatbeleid.

Meer over de energietransitie

Dossier:

Klimaatakkoord

Dossier

Geef een reactie