klimaatakkoord
In 2015 sloten 194 landen wereldwijd in Parijs het Klimaatakkoord. Deze werd officieel op 22 april 2016, de Dag van de Aarde, ondertekend. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990.

Klimaatakkoord wereldwijd

Klimaatdoel

Het belangrijkste klimaatdoel is de 100% reductie van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ten opzichte van 1990. Dit doel moet in 2050 gerealiseerd zijn. Om dit doel te behalen maken veel landen een eigen klimaatakkoord met klimaatafspraken. Nederland wil in 2030 een emissie-reductie van 49% behalen.

Opwarming van de aarde

Om de opwarming van de aarde te beperken is het behalen van het klimaatdoel belangrijk. Voor 2030 moet de reductie van schadelijke broeikasgassen al 55% zijn, zodat de opwarming onder de 1,5 graad blijft. In de huidige situatie stevent de wereld af op een opwarming van ongeveer 3 graad.

Elk jaar wordt er een klimaatconferentie gehouden, steeds in een andere stad. Tijdens deze klimaatconferentie worden (bindende) afspraken gemaakt om de klimaatdoelen te realiseren. Daarnaast wordt er een tussenstand opgemaakt om te kijken of er landen zijn die hun afspraken niet nakomen en wellicht extra maatregelen moeten nemen. Bij de klimaatconferenties zijn ministeries van alle deelnemende landen, bedrijven, wetenschappers en andere vertegenwoordigers aanwezig.

De klimaatconferentie van 2019 (COP25) werd gehouden in Madrid, Spanje tussen 2 en 13 december 2019 Eerder zou deze worden gehouden in Brazilië, maar Brazilië heeft zich teruggetrokken als organisator van dit evenement. Chili nam de organisatie daarna op zich, maar door binnenlandse problemen werd de COP25 nu dus gehouden in Madrid. De uitkomst van de 25e Klimaattop werd vooral als teleurstellend ervaren.

Eerdere klimaatconferenties

Frans Timmermans en Ursula von der Leyen presenteerden eind vorig jaar tijdens de 25e klimaattop in Madrid een ambitieus klimaatplan: de Green Deal. Dit pakket met maatregelen om de EU CO2-neutraal te maken, wordt komende zomer verder uitgewerkt en in oktober gepresenteerd.

IPCC-rapport

Het IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change) stelde kortgeleden in een rapport vast dat het behalen van het klimaatdoel een lastig karwei gaat worden.

UNEP-onderzoek

Volgens een nieuw rapport van Unep moeten alle landen wereldwijd hun inspanningen verviervoudigen om opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. In de huidige situatie stevenen we af op een opwarming naar 3 graden.

Klimaatakkoord Nederland

Om het Europese klimaatdoel te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050 moet Nederland veel maatregelen treffen. Het kabinet werd het in 2018 eens over een Klimaatwet, zodat de afspraken in het Nederlandse Klimaatakkoord ook wettelijk vastgelegd worden.

Klimaatakkoord Nederland

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te halen. Dit tussentijdse doel moet uiteindelijk leiden tot een CO2-neutrale economie in 2050. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken het tussentijdse doel in 2030 zelfs op te schroeven naar een CO2-reductie van 55 procent.

Klimaattafels

Om het Klimaatakkoord vorm te geven werden er 5 sectortafels opgericht. Deelnemende organisaties en bedrijven aan deze Klimaattafels brainstormden over maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken op gebied van:

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland bleek in 2017 nagenoeg gelijk gebleven met het jaar ervoor. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. De verwachting is dat er in 2018 zelfs een groei aan uitstoot van broeikasgassen valt te noteren.

Als het gaat om het aandeel energie dat uit duurzame bronnen wordt gewonnen, dan bungelt Nederland helemaal onderaan. Waar sommige landen hun doelstellingen al behaald hebben, lijkt dat voor Nederland nog mijlenver weg.

Tussenstand 2018

Aandeel hernieuwbare energie 2018

2017 – 2016 – 2015

Bron Eurostat

Energietransitie: Op weg naar 2050

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..