Sinds de aansluitplicht op het gasnetwerk medio 2018 werd opgeheven daalt het aantal nieuwbouwwoningen op aardgas sterk. Deze trend zette ook door in het eerste halfjaar van 2020. Toch komen er nog wel steeds woningen op aardgas bij.

Wederom minder nieuwbouwwoningen op aardgas

      192x gezien   0 reacties

Nieuwbouwwoningen op aardgas

Nieuw te bouwen woningen waar voor 1 juli 2018 nog een omgevingsvergunning is afgegeven mogen nog afwijken van de aardgasvrije standaard. Zo’n omgevingsvergunning is tien jaar geldig, waardoor er dus nog steeds nieuwbouwwoningen op aardgas bij komen. Het percentage aardgasvrije woningen neemt wel elk jaar sterk toe.

Aantal aardgasvrije woningen stijgt

In 2018 werd in Nederland nog ongeveer de helft van de nieuwbouwwoningen aangesloten op aardgas. Het aantal aardgasvrije woningen stijgt sindsdien echter fors. In 2019 werd landelijk gezien 69 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij opgeleverd. Ten opzichte van 2018 was dit een groei van 18 procent./Friesland kende met 56 procent de minste aardgasvrije woningen en Groningen met 83 procent de meeste. Dat Groningen voorop loopt komt vooral door de aardbevingsproblematiek in die regio.

Nieuwbouwwoningen op aardgas 2019 vs 2020

In het eerste half jaar van 2020 was het aantal aardgasvrij opgeleverde nieuwbouwwoningen 84 procent. Een stijging van maar liefst 15 procent ten opzichte van 2019. De provincie Flevoland neemt de leiding inmiddels over met 94 procent aardgasvrije woningen. Zeeland blijft met 71 procent nog wat achter op de rest./

Van aardgas naar waterstof

Binnen de energietransitie is de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief een belangrijk doel. Het opheffen van de aansluitplicht was daarom noodzakelijk. Het niet meer aansluiten op het gasnetwerk zorgt er namelijk voor dat bouwers op zoek gaan naar duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp of het aansluiten op een warmtenet./Echter zorgt het niet aansluiten op het gasnetwerk er ook voor dat de kansen voor waterstof als duurzaam alternatief kleiner worden. Dit terwijl het kabinet ook een belangrijke rol ziet weggelegd voor waterstof. Langzaamaan stijgt de discussie dan ook of het niet meer aansluiten op het gasnetwerk wel zo slim is met oog op de toekomst./