De noodzaak van uitgebreide CO₂-opslag

De aanbevelingen van de Europese Commissie voor het klimaatdoel in 2040 zijn bedoeld om de EU op koers te houden tussen de bestaande doelen voor 2030 en 2050. Het versterken van de inspanningen op het gebied van afvang, opslag en (her)gebruik van CO₂ is cruciaal. Deze aanpak, bekend als Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) is essentieel voor het realiseren van negatieve emissies in 2050 en voor het aanpakken van sectoren waar emissiereductie moeilijk is.

Uitbreiding van CO₂-opslag: doelen en strategieën

Op dinsdag hebben de Europese instituties een akkoord bereikt over de Net Zero Industry Act dat gericht is op het versterken van schone industrieën in Europa. Deze wet stelt doelen voor de ontwikkeling van CO₂-opslagcapaciteit met een stijging van 50 megaton per jaar in 2030 naar 280 megaton per jaar in de daaropvolgende decennia. De Rotterdamse CCS-projecten, zoals Porthos en Aramis zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke initiatieven.

Stimuleren Europese markt voor investeringen

Het creëren van een Europese CO₂-markt is van essentieel belang voor het stimuleren van investeringen in opslaginfrastructuur. De Europese Commissie werkt aan regelgeving voor CO₂-transport en -opslag om investeerders duidelijkheid te bieden en prikkels te verschaffen voor investeringen. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de EU schat dat tegen 2050 aanzienlijke investeringen nodig zullen zijn in CO₂-transportinfrastructuur.

Beleidsmaatregelen en samenwerking

Naast het ontwikkelen van een CO₂-markt richt de Europese Commissie zich op het opstellen van richtlijnen voor vergunningsverlening aan CCUS-projecten en het identificeren van potentiële opslaglocaties. Samenwerking met lidstaten en niet-lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen is van cruciaal belang om deze doelen te bereiken. Het opzetten van een systeem om bedrijven die CO₂ afvangen te koppelen aan transport- en opslagbedrijven zal verdere stappen richting klimaatneutraliteit mogelijk maken.

Het vooruitzicht van duurzame koolstof

De Europese Commissie werkt aan een boekhoudkundig systeem om het gebruik van afgevangen CO₂ in productieprocessen te stimuleren. Dit zal sectoren zoals de glastuinbouw en de frisdrankindustrie aanmoedigen om over te stappen op duurzame koolstof, waarmee verdere vooruitgang wordt geboekt in de richting van een klimaatneutrale toekomst.

Op naar een duurzame toekomst

De Europese Commissie zet zich in voor een aanzienlijke uitbreiding van CO₂-opslag als cruciale pijler van haar klimaatstrategie voor 2040 en daarna. Door samenwerking, beleidsmaatregelen en stimulansen voor investeringen, streeft de EU ernaar haar ambitieuze klimaatdoelen te realiseren en een duurzame toekomst voor komende generaties veilig te stellen.

Lees meer over de energietransitie

Bron: Europese Commissie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie