Stilstand energietransitie voorkomen

De energietransitie in Nederland gaat al niet in een hoog tempo en de val van het huidige kabinet draagt zeker niet bij. Er zijn veel lopende dossiers die wachten op een beslissing die belangrijk is voor de haalbaarheid van onze klimaatdoelen in 2030. Energiebedrijven, milieuorganisaties, de industrie, lokale overheden en netbeheerders vrezen zelfs voor een stilstand van de energietransitie. De organisaties zijn het er over eens: de val van het kabinet vertraagt de energietransitie hoe dan ook.

Belangrijke dossiers kunnen niet wachten

Ondanks dat het kabinet demissionair is betekent dit niet dat de Tweede Kamer geen mandaat meer heeft om belangrijke beslissingen te maken. Het is wel belangrijk dat partijen die destijds voor de Klimaatwet stemden hun mandaat ook gebruiken over reeds lopende zaken rondom het klimaat. Het aantal voorstanders van de Klimaatwet kent nog altijd een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, maar in verkiezingstijd spelen er ook altijd andere belangen.

Controversieel verklaren klimaatdossiers

De Tweede Kamer besluit medio september welke dossiers controversieel worden verklaard. Beslissingen in deze dossiers schuiven dan automatisch door naar het volgende kabinet. Energie Nederland verwacht echter dat alle dossiers die nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030 doorgaan. Belangenorganisatie NVDE inventariseert op dit moment welke energiedossiers absoluut om een beslissing vragen.

Netbeheer Nederland vreest het ergste voor het elektriciteitsnet. Deze moet flink op de schop, waarbij een uitspraak in het stikstofdossier belangrijk is. Het stikstofdossier controversieel verklaren betekent dat het elektriciteitsnet niet wordt uitgebreid. Een vertraging van de energietransitie is dan niet te voorkomen.

Klimaatwet en Klimaatfonds

Belangrijke dossiers als het stikstofdossier, waterstofdossier, uitbreidingen van infrastructuren, de warmtetransitie, financieringen, de energiewet en warmtewet hangen allemaal samen met de nieuwe Klimaatwet en het Klimaatfonds. Als de Tweede Kamer deze controversieel verklaart levert dit niet alleen een enorme vertraging van de energietransitie op, maar worden de klimaatdoelen van 2030 onhaalbaar. De samenwerkende organisaties willen dit hoe dan ook voorkomen en roepen de Tweede Kamer op om voorzichtig te zijn met het controversieel verklaren van klimaatdossiers.

Meer over de energietransitie

Bron: Tweede Kamer, NVDE, Netbeheer Nederland, Energie Nederland

Forum

Energietransitie werkt niet op deze manier

Meer nieuws

Over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie