IPCC-rapport

Een zéér zorgwekkende gedachte. In het IPCC-rapport dat in oktober vrijkwam werd al gewaarschuwd dat de uitstoot van schadelijke emissies vanaf nu niet meer mag stijgen, als de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad moet blijven. In 2017 bleek de wereldwijde Co2-uitstoot wederom te zijn gestegen./

Tijd voor daadkracht

Het rapport dat door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) stelt dat het nu echt tijd is voor daadkracht. “Ambitieuze klimaatplannen zijn goed, maar niet als het bij alleen plannen blijft”, vertelt Joyce Msuya. De adjunct-directeur van UNEP vindt dat alle landen nu daadwerkelijk vooruitgang moeten boeken en moeten overgaan tot actie./

Opwarming naar 3 graden

In 2017 bereikte de mondiale Co2-uitstoot een recordhoogte van 53,5 Gigaton, een stijging van 0,7 Gigaton ten opzichte van 2016. Alhoewel de technische haalbaarheid van het beperken van de opwarming tot 2 graad afneemt, ziet UNEP nog wel mogelijkheden. Als landen hun inspanningen per direct verdrievoudigen, dan is de doelstelling in 2050 haalbaar. Om de opwarming onder de 1,5 graad te houden moeten landen 4 keer zoveel inspanningen leveren als nu. In de huidige situatie warmt de aarde op tot 3 graden./

Klimaatverdrag Parijs

Vanaf 3 tot 14 december vergaderen alle aangesloten landen weer over klimaatverandering. Tijdens deze bijeenkomst vergaderen 20.000 deelnemers over het Parijsakkoord en worden de doelstellingen opnieuw bekeken en bijgeschaafd. Wetenschappers, politici, bedrijfsleiders en andere vertegenwoordigers hopen op een eindakkoord. De 24e klimaatconferentie (COP24) vindt plaats in Katowice, Polen en sir David Attenborough trapte alvast af: "Continuation of civilisation is in your hands"./

Bron: IPCC, COP24, UNEP

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie