Sluiting leek onvermijdelijk

De rechter heeft vorig jaar bepaald dat het kabinet zijn beloftes om de CO2-uitstoot te verminderen moest waarmaken. Het halen van die doelen leek toen alleen mogelijk als er kolencentrales zouden sluiten. De Tweede Kamer nam begin vorig jaar zelfs een motie aan waarin werd aangedrongen op sluiten van de kolencentrales. VVD en PvdA hebben maandenlang overlegd over de toekomst van de kolencentrales. Maar in oktober bleek uit een energierapport dat de reductie van broeikasgassen veel sneller gaat dan gedacht. Het kabinet is hard op weg om te voldoen aan dat Urgenda-vonnis. Kamp vindt nu dat op korte termijn sluiting van één of meerdere kolencentrales niet meer nodig is.

Hemwegcentrale - Amsterdam

Sluiting geen goede optie

Een sluiting van alle kolencentrales is niet aan de orde. Dat staat in de brief die minister Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De centrales die open blijven gaan wel meer biomassa bijstoken om het milieu te ontzien. Alleen de sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam wordt nog overwogen. Of deze centrale moet sluiten wordt pas na de zomer bekend als blijkt dat bestaande maatregelen om CO2 te beperken onvoldoende effect hebben. Alle kolencentrales in Nederland sluiten is te duur en levert te weinig milieuwinst op. Nederlandse kolencentrales zijn relatief schoner dan buitenlandse centrales. Het sluiten van kolencentrales zorgt ervoor dat de centrales in Duitsland meer elektriciteit moeten produceren voor Nederland. Dit levert volgens onderzoekers meer CO2-uitstoot op.

Geen concreet plan

In plaats van een concreet plan heeft de minister een onderzoek aan de Tweede Kamer gestuurd dat hij heeft laten uitvoeren door het Duitse onderzoeksbureau Frontier Economics, alsmede het eindadvies van de individuele leden van de adviesgroep met wie de minister voortdurend in overleg is geweest over deze zaak. Zij zijn het niet eens geworden over een gezamenlijk standpunt en daarmee wordt de heikele kwestie van de kolencentrales over de verkiezingen heen getild. Volgens Kamp heeft hij voldaan aan wat er in de motie gevraagd wordt: het in kaart brengen van de consequenties van het ‘uitfaseren’ van de kolencentrales in Nederland. Daarbij is volgens hem rekening gehouden met de „juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2-uitstoot naar het buitenland, leveringszekerheid van energie en innovatie.”

Stevige kritiek

Greenpeace en Natuur en Milieu hebben furieus gereageerd op het uitblijven van een besluit. Greenpeace noemt de beslissing een ramp voor het klimaat. Natuur en Milieu spreekt van een zwarte dag voor het klimaat. Er klonk ook kritiek uit de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Vos heeft al een wijzigingsvoorstel klaar om de centrales toch te sluiten, twee in 2020 en drie in 2030. GroenLinks-leider Klaver spreekt van een bizar besluit van het kabinet. Volgens hem doet het kabinet alsof we nog in de twintigste eeuw leven. Volgens D66-Kamerlid Van Veldhoven "verprutst dit kabinet op de valreep de mogelijkheid om écht iets te doen aan klimaatverandering".

Meer over de energietransitie

Discussie: 

forum

Geef een reactie