Vrij verkeer van energie

Vraag en aanbod van energie in een groter gebied met elkaar in balans brengen, vermindert de energiebehoefte, zo is de gedachte. De energie-unie moet zorgen voor vrij verkeer van energie over de grens heen. Aansluiten bij wat de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden op energiegebied willen, zou voordelen kunnen opleveren. Energie uit water halen is een andere mogelijkheid die voordelen biedt.

Profiteren van Europese fondsen

Met dit experiment spelen Groningen, Friesland en Drenthe in op doelstellingen van de Europese Unie. De provincies willen profiteren van Europese fondsen en kunnen de ervaring van onze Duitse buren daarbij goed gebruiken. Zo werken ze mee om de energietransitie in het noorden te versnellen.

handshake-german-holland

Focus verleggen

Het idee voor de energie-unie komt uit het Friese document ‘Fryslân en Europa’. Friesland was de afgelopen jaren druk bezig met de besteding van 300 miljoen aan eigen geld uit de Nuon-reserve. Daardoor had de Provincie minder aandacht voor het aanboren van andere geldbronnen. Volgens het document is nu een mentale omslag nodig en moet de Provincie meer kijken naar externe mogelijkheden. Om deze reden wordt de hulp van de Duitsers ingeroepen.

Meer over de energietransitie

Bron: Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden

Hoe ziet u de energietoekomst? 

Discussieer mee!

Geef een reactie