Bouw van twee kernreactoren

Het Nederlandse kabinet ziet kernenergie als een belangrijke factor in het bereiken van CO₂-neutrale elektriciteitsproductie vanaf 2035 en wil de bouw van twee nieuwe kernreactoren voorbereiden. Daarnaast is er interesse van verschillende provincies, zoals Limburg, om kleine modulaire reactoren te gebruiken om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

Lichtwaterreactoren

De lichtwaterreactoren hebben momenteel de beste vooruitzichten voor toepassing in Nederland vanwege hun bekende technologie, wat vergunningverlening en bouw minder tijdrovend maakt. Bedrijven zoals Rolls Royce en Last Energy zijn al actief in Nederland en verwachten binnen tien jaar een operationele kerncentrale te kunnen hebben. Financiering en voldoende expertise in de toeleveringsketen zijn echter essentieel.

Het formaat van de kleine kerncentrales

De gedane marktanalyse door NRG|Palas toont aan dat modulaire kernreactoren geschikt zijn voor Nederland. Deze Small Modular Reactors (SMR's) kunnen zowel klein zijn, met een elektrisch vermogen van 5 tot 20 MW, als groter zijn, vergelijkbaar met de Borssele kerncentrale van 500 MW. Het voordeel van modulaire reactoren is dat de onderdelen in een fabriek gebouwd kunnen worden en op locatie snel in elkaar gezet kunnen worden. Dit leidt tot schaalvoordelen en kan het bouwproces versnellen.

Thorium reactor

Bovendien kunnen meerdere kleine centrales worden samengevoegd tot een grotere centrale. Het rapport behandelt ook reactoren gekoeld met gesmolten zout, zoals het Nederlandse bedrijf Thorizon. Hoewel deze technologie nog in de onderzoeksfase zit, wordt het op de lange termijn als interessant beschouwd. Het rapport benadrukt echter dat de doorlooptijd voor vergunningverlening en bouw van gesmoltenzout-SMR's en andere hoogtemperatuurcentrales nog onzeker is. Er is geen financiële analyse beschikbaar voor deze types, maar eerdere schattingen wijzen op aanzienlijke investeringskosten, zij het met grote onzekerheid vanwege de vroege ontwikkelingsfase.

Meer over kernenergie

Bron: NRG|Palas

Forum

Zijn er nieuwe kerncentrales nodig?

Meer nieuws

Over kernenergie

 • Jouw feedback
 • 2   0

2 reacties op “Kleine kerncentrales binnen 7 jaar mogelijk in Nederland”

 1. None Of Your Business

  Totale onzin en luchtfietserij. Wereldwijd is geen enkele kerncentrale binnen de geclaimde bouwtijd neergezet, dit nog totaal los van omgevingsvergunningen. Het hele concept van de SMR zit nog in de proeftuin – industrialisatie is niet gemakkelijk en heeft altijd neerdere releases nodig.

  Als iemand bij EZ dit gelooft geeft het alleen maar de totale incompetentie bij onze overheid aan.

 2. Harry Romijn

  7 jaar, iets presteren in OH-land Nederland ?
  Er is 10 jaar inspraak-sabotage gepleegd op enkel al het TRACE van één 380 KV-lijntje, van Rilland over Breda-N naar Tilburg-N, aan te sluiten naar Best. Nu het aanleggen nog. En dan stomverbaasd zijn als Brabant in een stroominfarct ligt.
  Eerst moet oeverloos door ambtenaren gepalaverd, overlegd, besproken en geëvalueerd worden, daarna dure = goede externe adviezen binnengehaald, want geen ambtenaar durft nog op eigen expertise een besluit te nemen, en daarna kan het inspraakcircus beginnen.
  En tijdens de bouw moet iedere bestuurder nog zijn eigen standbeeld scheppen door veranderingen, wijzigingen, modificaties, aanpassingen enz aan te laten brengen.

Geef een reactie