Koude winter

Een reden van de stijging van broeikasgassen in 2021 kan veroorzaakt zijn door de koude winter. Daardoor hadden scholen, woningen, kantoren en zorginstellingen meer aardgas nodig dan in 2020 volgens het CBS. Daarnaast was de uitstoot in de landbouw 2 procent hoger dan in 2020. Ook de elektriciteitssector heeft een stijging van 2% terwijl de productie van elektriciteit lager lag. Doordat aardgas duurder werd is vanaf het tweede kwartaal in 2021 meer elektriciteit opgewekt met steenkool. Bij de inzet van kolen komt er meer Co2 vrij dan bij aardgas.

megaton_CO2_equivalent

Dwangsom nodig om klimaatdoelen te halen?

Dat het klimaatdoel in 2020 wel gehaald werd komt onder andere door de coronamaatregelen die er toen speelden. De uitstoot van het wegverkeer daalde toen met wel 15%. Daarnaast was het een relatief warm jaar waarbij de verwarming minder aan stond. De Directeur van Urgenda gaf al eerder aan dat als de klimaatdoelen niet worden gehaald ze naar de rechter wilde gaan om te vragen om een dwangsom op te leggen aan de staat. Dat ging destijds nog om de uitstoot van 2020. Ze willen dat de overheid de komende jaren in actie komt.

Meer over de energietransitie

Bron: CBS

Energietransitie gaat niet werken op deze manier
Meer over energie transitie

Geef een reactie