Ontdekker van thorium

Alvin Weinberg ontwikkelde in de jaren 70 niet alleen de op uranium gebaseerde kernreactor. Hij bedacht ook de thoriumreactor (gesmoltenzoutreactor). Omdat met deze reactor geen plutonium te maken viel, zette president Nixon de ontwikkeling ervan stop. Maar door de grote weerstand tegen de uraniumreactor en het gevaar van plutonium, lijkt thorium een nieuwe kans te krijgen.

Wat is Thorium?

Thorium wordt gewonnen uit zand, steen en erts en is over de hele wereld te vinden. Een paar gram Thorium in combinatie met een kilogram zand, kan al voor 40 jaar aan energie opleveren. De grondstof is uit zichzelf niet splijtbaar, maar in combinatie met een andere grondstof is dit wel het geval. Een thoriumreactor is veel veiliger dan een uraniumreactor (kernenergie), omdat er geen kernsmelting op kan treden. Bovendien is er geen sprake van CO2-uitstoot.

Voordelen van thoriumenergie

Het grootste voordeel van thoriumenergie ten opzichte van kernenergie is de hoeveelheid restafval die overblijft: die is bijna duizend keer kleiner. Het afval bevat een half miljoen keer minder zware metalen per kWh en is "slechts" 300 jaar radioactief. Ter vergelijking, het afval van een kernreactor geeft nog 100.000 of meer jaren radioactieve straling af. Ook produceert een thoriumreactor geen plutonium, waardoor het verband met kernwapens een stuk kleiner is. Het is niet onmogelijk om kernwapens te maken met een thoriumreactor, maar dit is een moeizamer, duurder en langer proces.

De grootste hobbel

Thorium als schone energiebron is voorlopig nog toekomstmuziek, want een thoriumreactor bestaat nog niet. De verwachting is dat het nog ongeveer 20 jaar duurt voor de reactor zo is ontwikkeld dat die ingezet kan worden om de uitstoot van CO2  te verminderen. Voorstanders van de huidige kernreactor zullen bovendien niet zo snel gaan omschakelen naar een thoriumreactor als er geen sprake is van plutoniumwinning voor kernwapens.

Alternatief voor kerncentrales

Dat wetenschappers enthousiast zijn over het gebruik van thorium geeft vooral blijk van een langetermijnvisie. Daarbij lijkt een gesmoltenzoutreactor vooral een veiligere en milieuvriendelijkere oplossing voor de huidige kerncentrales. In vergelijking met zonne- en windenergie heeft zowel de thoriumreactor als de huidige kernreactor een groot nadeel. Beide grondstoffen zijn niet onuitputtelijk en de winning ervan kost ook meer CO2.

Thoriumreactor in schema

thoriumenergie, Gesmoltenzoutreactor, thorium
Foto: US Department of Energy Nuclear Energy Research Advisory Committee
Bron: 1Vandaag, Wise Nederland, Scientias

3 reacties op “Is Thorium dé oplossing voor ons energieprobleem?”

 1. Jan van den Berg

  Als deze manier van energie produceren al ooit een werkend model heeft gehad kan ik maar een ding zeggen:

  1. DOORONTWIKKELEN OP SILICON VALLEY NIVEAU!
  2. Dat plutoniumargument zover weggooien als je maar kunt kijken, wat een waanzin, er zijn al genoeg van die zelfmoordpatronen (kernwapens) op deze aarde.
  3. Daarna iedere centrale vervangen door thorium, te beginnen met de conventionele kerncentrales.
  4. Genieten van het resultaat en klimaatverbetering en ondertussen kernfusie doorontwikkelen.
  5. Het Midden Oosten laten voor wat het is en hun olie alleen nog maar gebruiken als smeermiddel.

  Laat de wereld economie zich maar eens baseren op deze uitdaging en alles krijgt weer een nieuw evenwicht!

 2. Onno Ephraim

  Beste Frank,
  Op zich een mooi idee, maar helaas nog theorie. Het mooie van een gesmolten zout reactor op basis van thorium is dat hiervan enkele decennia geleden al een werkende (experimentele) versie is gebouwd. Deze heeft langdurig gewerkt. En dat is met kernfusie nog nooit gelukt..

 3. Frank van Es

  Ik denk dat de enige juiste vorm van kern energie is de kernfusie reactor.
  Dat is een onuitputtelijke energie bron die volgens mij al bekend is maar die we niet op de markt kunnen brengen omdat dan de olie opbrengst nauwelijks nodig is. Het gevolg is dat de wereld economie dit niet kan verwerken

Geef een reactie