Nieuwe stroomwet

In de huidige stroomwet staat dat netbeheerders woningen in Nederland verplicht moeten koppelen aan het gasnetwerk. In de nieuwe stroomwet werd deze verplichting geschrapt, maar zoals bekend sneuvelde het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Het lijkt er daarom op dat tot 2023 de gasaansluitplicht blijft bestaan en dit houdt de ontwikkeling van gasloos wonen tegen.

Afschaffen gasaansluitplicht een must

Netbeheerders zijn groot voorstander van het afschaffen van de aansluitplicht op gas. De investeringen in het gasnetwerk zijn berekend op minstens 40 jaar gebruik. Het is niet logisch om een gasnetwerk aan te leggen als er geen gebruik van wordt gemaakt, verteld Judith Koole van Stedin. De kosten van deze investeringen moet dan door minder gebruikers gedragen worden. Netbeheerders vinden dit geen wenselijke situatie en stellen daarom voor om de mogelijkheid te krijgen alternatieven aan te bieden.

duurzaam-wereld

Alternatieve bronnen sneller inzetten

De investeringen in het gasnetwerk kunnen dan worden gebruikt voor het verbeteren en verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Als de Omgevingswet van kracht wordt kunnen gemeenten zelf beslissen óf en wanneer zij van het gas af gaan. In samenwerking met de netbeheerder kan dit snel en lokaal ingeregeld worden. Zo kan een wijk bijvoorbeeld all-eletric worden of op een warmtenet aangesloten worden.

Is gasloos wonen wel realistisch?

Bas van de Griendt en Jos de Vries (beide BPD) vinden de plannen voor gasloos wonen wat kort door de bocht. Op dit moment wordt slechts 6% van de energiebehoefte groen opgewekt. In 2023 moet dit gestegen zijn naar 16%. Als alle NOM-woningen vanaf het in gebruik nemen dezelfde hoeveelheid (of minder) Co2 willen uitstoten als door gas verwarmde woningen dan moet de groene energievoorziening stijging naar minimaal 25%. Dat pleit voor wat in het milieubeleid een brongerichte aanpak heet. Concreet: Meer windmolens en minder kolen- en gascentrales.

Biogas verwarmde woningen

Misschien is het interessanter om per woonwijk te kijken welke energieoplossing de beste is. Eerst energie besparen en daarna op basis van de energiebehoefte verduurzamen. Een interessante optie is het inzetten van biogas. Op dit moment bevinden biogaswoningen zich nog in een experimentele fase en is BPD in samenwerking met netbeheerders de toepassing op grote schaal aan het onderzoeken. Een koe kan twee huishoudens voorzien van hun warmtebehoefte. Met ruim 4 miljoen runderen en 7 miljoen huishoudens kan dit dus prima uit. Bovendien ligt er al een geschikt gasnetwerk die we dan optimaal kunnen gebruiken.

Hybride oplossingen

Inzetten op all-electric lijkt ideaal, maar hoe wordt de warmtebehoefte in de winter opgelost? Een hybride systeem dat in de zomer gebruik maakt van eigen opgewekte elektriciteit en in de winter gebruik maakt van biogas via het gasnetwerk lijkt op dit moment het meest ideaal.

Meer over de energietransitie

Bron: BPD, Netbeheer Nederland, Stroomversnelling

Lees ook: 

Tijd voor warmte!

Oplossing van de toekomst? 

Discussieer mee!

Geef een reactie