Doel niet bereikt

Het is al geruime tijd duidelijk dat Nederland het Europese doel van 14% niet gaat halen. Het kabinet koos er daarom voor om dit korte termijn doel te laten varen en het vizier te richten op het doel van 2030. Voor 2030 is in EU-verband nog geen vast percentage afgesproken.

Wind en biomassa

Nederland richt zich voor de klimaatdoelen rondom hernieuwbare energie in 2030 vooral op windenergie. De elektriciteitsproductie uit windenergie wordt de komende 10 jaar flink opgeschroefd en fossiele elektriciteitsproductie wordt vervangen door (duurzame) biomassa.  Deze overstap van kolen/gas naar biomassa staat overigens fel ter discussie.

Biomassa belangrijkste bron

Vooral het duurzame karakter van biomassa wordt hierbij betwist. Als biomassa als duurzame bron wegvalt betekent dat slecht nieuws voor de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Want maar liefst 60% van het totale hernieuwbare energieverbruik komt van biomassa. De percentage uit windenergie (21%) en zon (11%) zijn nu veel kleiner.

Zonne-energie groeit

Al is het aandeel zon nog klein, toch groeide deze met 37% wel aanzienlijk. In 2018 was 0,68% van het totale hernieuwbare energieverbruik afkomstig uit zonne-energie. In 2019 groeide dit naar 0,94%. De opgestelde capaciteit steeg van 2,3 GW in 2018 naar 6,8 GW in 2019. Een stijging van maar liefst 51%.

Groei hernieuwbare energieverbruik

Hernieuwbare energieverbruik 2019

Bron: CBS

Gerelateerd nieuws:

Geef een reactie