Het Nederlandse hernieuwbare energieverbruik in 2019 is gestegen naar 8,6 procent. In 2018 was dit percentage nog 7,4 procent. In het Europese Klimaatakkoord is afgesproken dat eind 2020 het hernieuwbare energieverbruik 14 procent moet zijn.
Hernieuwbare energieverbruik

      900x gezien   2 reacties

Doel niet bereikt

Het is al geruime tijd duidelijk dat Nederland het Europese doel van 14 procent niet gaat halen. Het kabinet koos er daarom voor om dit korte termijn doel te laten varen en het vizier te richten op het doel van 2030. Voor 2030 is in EU-verband nog geen vast percentage afgesproken./

Wind en biomassa

Nederland richt zich voor de klimaatdoelen rondom hernieuwbare energie in 2030 vooral op windenergie. De elektriciteitsproductie uit windenergie wordt de komende 10 jaar flink opgeschroefd en fossiele elektriciteitsproductie wordt vervangen door (duurzame) biomassa.  Deze overstap van kolen/gas naar biomassa staat overigens fel ter discussie./

Biomassa belangrijkste bron

Vooral het duurzame karakter van biomassa wordt hierbij betwist. Als biomassa als duurzame bron wegvalt betekent dat slecht nieuws voor de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Want maar liefst 60 procent van het totale hernieuwbare energieverbruik komt van biomassa. De percentage uit windenergie (21%) en zon (11%) zijn nu veel kleiner./

Zonne-energie groeit

Al is het aandeel zon nog klein, toch groeide deze met 37 procent wel aanzienlijk. In 2018 was 0,68 procent van het totale hernieuwbare energieverbruik afkomstig uit zonne-energie. In 2019 groeide dit naar 0,94 procent. De opgestelde capaciteit steeg van 2,3 GW in 2018 naar 6,8 GW in 2019. Een stijging van maar liefst 51 procent./

Groei hernieuwbare energieverbruik

Hernieuwbare energieverbruik 2019

Bron: CBS

Gerelateerd nieuws:/

2 reacties op “Hernieuwbare energieverbruik groeit veel te langzaam”

 1. Wim Stevenhagen

  Windenergie kan ook heel mooi, sierlijk en echt muisstil zijn. (0-5dB)

  Elk woonhuis kan zijn opwek van duurzame energie, in de Winterslaap periode van zijn PV-panelen, aanvullen.
  Windside windturbines worden al ruim 35 jaar in Scandinavië geproduceerd , extreem betrouwbaar, windrichting onafhankelijk, verwaarloosbare onderhoudskosten en gaan een mensen leven lang mee. Dus slechts 1x investeren.

  Door PV, Aardwarmte en Wind, in combinatie met een huis-accu toe te passen kan het Distributie Net ontlast worden en wordt de Net kwaliteit (EN50160) beter. De Net Beheerder zou dit kunnen stimuleren door huis-accu’s aan te bieden of gratis te geven aan woonhuizen die Wind & PV samen gebruiken/inzetten.
  meer info: http://www.windside.com

 2. Robert

  Wel leuk
  Woon zelf aan de rand van een dorp en vlakbij de zee. Altijd veel wind , maar verwacht maar niet dat ik een vergunning van de gemeente krijg voor een kleine windmolen en hiermee de winter rust van de zonnepanelen kan overbruggen en zodoende mijn cv elektrisch kan verwarmen om zo van het gas af te komen. Jammer dat je alleen naar mag betalen voor de subsidie duurzame energie van de grote maatschappijen en agrariërs
  Hoop dat het allemaal binnenkort wat soepeler kan en het werken met een postcoderoos met alle rompslomp niet meer nodig is.