Stijging aandeel hernieuwbare energie

In 2017 was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 6,6%. Ten opzichte van dat jaar is er dus weldegelijk een stijging gerealiseerd van 0,8%. Nederland bungelt al jaren onderaan alle lijsten als het gaat om hernieuwbare energie en hier lijkt ook op korte termijn geen verandering in te komen.

Vizier gericht op langere termijn

Met de afspraken in het Nederlandse Klimaatakkoord wordt vooral gekeken naar de periode tot 2030, waarbij de Co2-uitstoot in ons land met de helft moet zijn gereduceerd. De klimaatafspraak van 14% hernieuwbare energie lijkt onhaalbaar en wordt ook in het Klimaatakkoord niet genoemd als doelstelling.

Biomassa nog steeds grootste hernieuwbare bron

Met een aandeel van 61% is biomassa verreweg de belangrijkste hernieuwbare bron in het Nederlandse energieverbruik. Windenergie is goed voor 23% en zonne-energie 8%. Overige bronnen, zoals waterkracht, bodemenergie en warmte uit buitenlucht, droegen voor ongeveer 8% bij.

Productie hernieuwbare elektriciteit

In 2018 werd er ruim 18 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dat is 15% van de totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. In 2017 was dit percentage iets lager, namelijk 14%. De productie van zonne-energie steeg het hardst met maar liefst 45%. Dit kwam vooral door de groei van het aantal zonneparken. Het totale aandeel zonne-energie was in 2018 was 3%.

Overzicht brutoproductie hernieuwbare elektriciteit in Nederland

hernieuwbare elektriciteit

Bron: CBS

Eén reactie op “Aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 7,4 procent”

 1. Jason R

  ” Met de afspraken in het Nederlandse Klimaatakkoord wordt vooral gekeken naar de periode tot 2030, waarbij de CO2-uitstoot in ons land met de helft moet zijn gereduceerd.”

  Moeten we wel van 420 ppm CO2 naar 210 ppm CO2? Stel je voor dat het doorschiet…
  Dat is levensgevaarlijk, want onder 180 ppm CO2 stopt plantengroei!
  M.a.w. de ongeinformeerde politiek heeft liever aanwassend wit (gletsjers in de Alpen) dan toenemende plantengroei.
  Meer groen (letterlijk) betekent meer voedsel. Ook voor die andere helft van de wereld, die nog steeds moet rondkomen van een paar euro per dag en zich maar om een ding zorgen maakt, hoe voed ik mijn kinderen?
  CO2 is volkomen onschuldig en alleen maar goed voor de mensheid. Het CO2 gehalte in de lucht is ooit ver boven de 1000 ppm (0,1%) geweest met palmbomen op Groenland. Er waren toen geen ouders die hun kinderen met de auto naar school brachten…

  Er is geen enkel emperisch bewijs dat CO2 voor opwarming zorgt.
  De wetenschap heeft vastgesteld, dat in sommige gevallen in het verleden CO2 zelfs toenam, NADAT de temperatuur op aarde steeg.
  Klimaat op aarde wordt bepaald door die grote ster daar in de lucht, 150 miljoen kilometer van ons werwijderd.
  Waterdamp heeft een veel groter effect op de temperatuur van deze planeet.
  De oceanen zijn voor meer dan 90% verantwoordelijk voor de CO2 huishouding.

  Voor iedereen die zich beter wil informeren en goed is in Engels, kijk eens op Whattupwiththat.com of informeer je elders.
  We worden ELKE dag 24/7/365 voorgelogen door politiek, media en graaiers, die alleen hun portemonnee dikker willen laten worden, i.p.v. de echte problematiek van vervuiling aan te pakken. CO2 heeft NIETS te maken met vervuiling, laat staan opwarming.

Geef een reactie