Dit moet dan wel betaalbaar zijn en het liefst met financiële steun van de overheid. Slechts 1 op 10 vindt financiële steun van de overheid niet noodzakelijk.
Helft van de Nederlanders willen best aardgasvrij wonen

      269x gezien   0 reacties

De website EasySwitch.nl hield een (klein) online onderzoek in samenwerking met Multiscope. Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel mensen best willen overstappen naar een alternatieve manier (aardgasvrij) om hun woning te verwarmen, maar de kosten te hoog vinden.

Meeste mensen kiezen voor isoleren

Een kwart (24%) van de 1052 ondervraagden gaf aan hun woning al te hebben verduurzaamd. 43 procent gaf aan hiermee bezig te zijn of dit in de nabije toekomst van plan te zijn. De meeste verduurzamers hebben hun woning geïsoleerd (56%) of brengen HR++ glas (43%) aan. Bijna een kwart (23%) heeft zonnepanelen laten installeren. Een derde van de ondervraagden geeft aan niet te gaan verduurzamen of te wachten op de overheid.

Wel verduurzamen, maar geen geld

De kosten voor het aardgasvrij maken van de woning zijn namelijk fors en lang niet iedereen heeft de financiële middelen om hierin te investeren, ook al wordt de investering binnen enkele jaren wel terugverdiend door lagere energiekosten. 70 procent geeft aan niet kapitaal krachtig te zijn om te investeren en wil dat de overheid meehelpt of zelfs alle kosten voor haar rekening neemt. Slechts 30 procent wil deels hulp en acht een financiële staatsbijdrage niet noodzakelijk.

Klimaatakkoord

Het kabinet publiceerde deze week het definitieve Klimaatakkoord. Hierin speelt de transitie van aardgas naar een alternatieve manier om woningen te verwarmen een belangrijke rol. Over 10 jaar moet de Nederlandse CO2-uitstoot met 49% zijn afgenomen, het liefst zelfs met 55%. In 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn.

Bron: EasySwitch