Transparantie extra kosten teruglevering

De belangrijkste reden die wordt aangevoerd voor de extra heffing op zonnepanelen zijn de oplopende kosten die energieleveranciers maken voor het vergoeden van de teruglevering. Deze kosten zouden te maken hebben met het verschil tussen de kostprijs en de uiteindelijke terugleververgoeding die de consument ontvangt. Voorheen dekten energieleveranciers deze extra kosten via het vastrecht die iedereen betaalt.

Hoe de genoemde extra kosten van de energieleveranciers eruit zien en vooral hoe hoog die dan zijn, is niet duidelijk. Hiervoor is het nodig dat we weten wat de kostprijs van de afgenomen energie was en tegen welk tarief deze is verkocht. Deze transparantie ontbreekt echter in de huidige energiemarkt, waardoor de energieleveranciers, met de maatregelen vooral op onbegrip stuiten. Ook het beloofde voordeel voor mensen zonder zonnepanelen is niet transparant.

Keuze energiecontract steeds lastiger

De Consumentenbond heeft dan ook zo haar bedenkingen bij de maatregelen die nu worden doorgevoerd. Naast de extra zonneheffing van Vandebron kunnen zonnepaneeleigenaren nu ook geen meerjarig energiecontract meer afsluiten bij Energiedirect en Essent. Andere energieleveranciers verhoogden de leveringstarieven voor consumenten met zonnepanelen of schaften de welkomstbonus af voor deze groep. Volgens de Consumentenbond zorgen deze maatregelen er vooral voor dat de keuze voor een energiecontract moeilijker wordt en mensen minder geneigd zijn om zonnepanelen te kopen.

Zonneheffing niet verboden

Het ACM stelt dat de genomen maatregelen van de energieleveranciers niet verboden zijn, maar vooral onhandig. In een tijd waar de energiekosten al zwaar drukken op het budget, zijn zonnepanelen voor consumenten interessant om deze kosten te verlagen. Door de (aangekondigde) maatregelen nemen de twijfels over het kopen van zonnepanelen toe bij consumenten. Toch kan het ACM op basis van de huidige wetgeving niets doen, omdat er in de Elektriciteitswet geen voorwaarden zijn gesteld aan het teruglevertarief of het vastrecht dat de energieleverancier mag toepassen.

ACM stelt wel dat het investeren in zonnepanelen nog steeds verstandig is. Zonnepanelen leveren immers 30 jaar stroom en zijn nog steeds ruim binnen deze tijd terugverdiend. Met de huidige energieprijzen en nieuwe maatregelen ligt de terugverdientijd van zonnepanelen rond de 5 jaar. Dit is wel mét behoud van de saleringsregeling.

Salderingsregeling in 2025

Deze salderingsregeling verdwijnt binnenkort, maar de nieuwe wet ligt nog steeds op de plank. Het steeds maar weer uitstellen van de beslissing hierover heeft nu als gevolg dat energieleveranciers zelf maatregelen bedenken om de kosten te drukken. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat de salderingsregeling wordt afgebouwd en het teruglevertarief een vaste ondergrens krijgt. De Tweede Kamer keurde de nieuwe wetgeving al goed, maar de Eerste Kamer nog niet. Het is ook maar de vraag of de wet uiteindelijk goedgekeurd wordt. De grootste partij in de Eerste Kamer (BBB) was namelijk altijd fel tegen het afbouwen van de salderingsregeling.

De lezers van ZEP zijn elk geval duidelijk over de extra heffing op zonnepanelen. Maar liefst 94% vindt de heffing onterecht, waarvan het overgrote gedeelte van mening is dat de energieleveranciers vooral uit zijn op winstbewaking.

heffing zonnepanelen

Bron: Vandebron, ACM, Consumentenbond

  • Jouw feedback
  • 8   2

Eén reactie op “Heffing zonnepanelen zorgt voor onrust bij consumenten”

  1. rob b

    Het gaat de leverancier alleen maar om winst. Salderingsregeling niet fair? Onzin! Het kost ook de overheid niets direct, maar de belastingopbrengsten worden minder. Er kan dus minder van ons gestolen worden. Lange leve het grootkapitaal en de steeds meer jattende overheid Lekker burgers uitpersen.

    Bericht aangepast door moderator. Schreeuwen d.m.v. hoofdletters is niet nodig. Zie ook onze websiteregels

Geef een reactie