Energieverbruiksmanagers en de slimme meter

Slechts 23 procent van de Nederlanders, die in bezit zijn van een slimme meter, maakt gebruik van een EVM. Dit percentage is volgens het onderzoek zo laag, omdat Nederlanders niet weten wat een EVM is en wat de mogelijkheden van de slimme meter nou precies zijn.

Wat is een EVM?

Een energieverbruiksmanager (EVM) is een apparaat of dienst dat met behulp van de slimme meter inzicht geeft is het energieverbruik. Een EVM kan rechtstreeks op de datapoort (P1-poort) van de slimme meter worden aangesloten. Het kan ook een dienst van de energieleverancier of andere aanbieder zijn. Deze leest de slimme meter uit en geeft u energieinzicht via een “Mijn” omgeving. Alle EVM’s zijn te vinden op www.energieverbruiksmanagers.nl. Hierop zijn zowel betaalde als gratis producten beschikbaar.

Onderzoek Motivaction

Voor de EVM is dus nog veel winst te behalen, aangezien 77 procent hier nog geen gebruik van maakt. Motivaction deed ook onderzoek naar de beweegredenen en deelde energiebespaarders op in 3 groepen: de gemotiveerde spaarder, de rationele spaarder en de niet vaardige spaarder. Bij de gemotiveerde spaarder is opvallend genoeg vooral het tijdsgebrek een drempel om een EVM te installeren. Zij voelen zich wel verantwoordelijk voor het milieu én willen graag inzicht in hun energieverbruik om te zien wat hun energiebesparende maatregelen oplevert. De rationale spaarder wil graag weten wat het hen oplevert om een EVM te installeren en geeft aan vooral onbekend te zijn met de mogelijkheid om een EVM te installeren op de slimme meter. De niet-vaardige spaarder is weldegelijk gemotiveerd om energie te besparen, maar terughoudend met het oog op privacy. Dit komt vooral door foutieve of onrealistische informatie dat mond-op-mond wordt verkregen. Digitaal zijn zij onervaren en zij willen graag proactief geïnformeerd worden.

Campagne energieinzicht

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaf Motivaction opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Met de resultaten uit het onderzoek start het EZK een meerjarige campagne “Iedereen doe wat”, om mensen te bewegen zuiniger om te gaan met energie. Een EVM kan hieraan bijdragen, want alleen mét inzicht in het energieverbruik kan het verbruiksgedrag veranderen.

Geef een reactie