Het Nationaal Actieplan Zonnestroom

NAZ brengt maatschappelijke barrières voor de opmars van zonne-energie in kaart. De organisatie is in het leven geroepen door verschillende bedrijven en instellingen onder leiding van DNV GL (Det Norske Veritas Glasgow). Bij de oprichting in 2011 stelde het NAZ een nationaal plan op met in totaal 20 actiepunten. Het doel was om 7% van de totale elektriciteitsvraag in Nederland uit zonnestroom te halen. In totaal zou dan 15% van alle hernieuwbare energie in 2023 afkomstig zijn uit zonnestroom.

Nationaal Actieplan Zonnestroom

 Foto: Nationaal Actieplan Zonnestroom

Veranderde doelstelling

Bij een groeiscenario houdt het NAZ rekening met het Nederlandse dakpotentieel: daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Als die allemaal vol panelen zouden liggen, levert dat 70 GWp op volgens berekeningen in 2011. Maar door  alle innovaties in de afgelopen 4 jaar is de kwaliteit van zonnepanelen toegenomen. Het scenario is daarom achterhaald en opnieuw berekend door het NAZ. Uit de nieuwe studie blijkt dat het dakpotentieel gestegen is naar 150 GWp. Door deze verandering is een groei naar 10 GWp in 2023 absoluut haalbaar.

Voltooide maatregelen

Van de 20 opgestelde actiepunten zijn er inmiddels 4 voltooid. Zo is de kwaliteit van installateurs van zonnepanelen ondergebracht in het keurmerk Zonnekeur. En kunnen bezitters van zonnepanelen via energieleveren.nl zich simpel aanmelden voor teruglevering. Daardoor kunnen netbeheerders beter zien wat het totale vermogen van duurzame installaties in het elektriciteitsnet is en kunnen zij het net beter onderhouden en voorbereiden op de toekomst. Ook heeft de overheid btw-teruggave op de aanschaf van zonnepanelen mogelijk gemaakt. Hiermee is de financiële drempel voor de consument verlaagd.

Nog te nemen barrières

Maar er is nog genoeg te doen. Actiepunten die nog open staan, zijn het recyclen van zonnepanelen, de opslag van energie, het verbeteren van de postcoderoos, en de waardevermeerdering van woningen met zonnepanelen. De belangrijkste is misschien wel de salderingsregeling. Het salderen op de huidige manier is tot 2020 gegarandeerd, maar wat gebeurt er daarna?

De salderingsregeling

De huidige salderingsregeling is wettelijk vastgelegd. Hierin staat dat de energieleverancier alle energie die een klant teruglevert aan het netwerk in mindering moet brengen op zijn netverbruik. Dit is uitermate gunstig voor de terugverdientijd. Minister Kamp kondigde vorig jaar aan dat dit tot 2020 hetzelfde blijft. Ná 2020 is het echter onduidelijk wat er gaat gebeuren. Blijft de regeling hetzelfde? Valt een wijziging positief of negatief uit? Door deze onduidelijkheid zien veel bedrijven een daling in de aanschaf van zonnepanelen. Een van de belangrijkste doelen van NAZ is dan ook om aan deze onzekerheid een einde te maken.

Meer over zonne energie

Bron: Nationaal Actieplan Zonnestroom

Wat vindt u van salderen? 

Discussieer mee!

Geef een reactie