Geen woorden maar daden

De klimaattop in de Marokkaanse stad vond de afgelopen twee weken plaats. De bijna tweehonderd aanwezige landen kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag tot het besluit dat het klimaatakkoord, dat in 2015 in Parijs werd gesloten, over twee jaar volledig moet zijn uitgewerkt. De Marokkaanse premier vertelde tijdens een persconferentie dat met de top in zijn land een begin is gemaakt met het omzetten van de beloften van Parijs in daden.

Kyoto verdrag

Een periode van twee jaar klinkt lang, maar valt enigszins mee.

Members of International delegations play with a giant air globe ball outside the COP22 climate conference on November 18, 2016, in Marrakesh. / AFP PHOTO / FADEL SENNA

Het duurde bijvoorbeeld al 4 jaar om de details van de eerste stap, het Kyoto-verdrag dat in 1997 werd gesloten, vast te leggen. Het verdrag kreeg in 2015 vervolg met het klimaatakkoord. Tijdens de klimaattop in Marrakech werden aanvullende afspraken vastgelegd.

Afspraken Klimaattop in Marrakech

In het akkoord van Parijs is de afspraak gemaakt dat alle deelnemende landen plannen gaan implementeren, om vanaf 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer toe te staan. Een andere harde afspraak is dat over 84 jaar de aarde met maximaal 2 graden mag zijn opgewarmd. Ook moeten de ontwikkelde landen vanaf 2020 jaarlijks ruim 94 miljard in een fonds stoppen. Dit fonds moet ontwikkelingslanden helpen hun klimaatdoelen te halen.

Uitspraken President Trump

De landen die aanwezig waren tijdens de Klimaattop gingen ook in op het aanstaande presidentschap van Donald Trump. De toekomstige president van Amerika heeft een uitgesproken mening over klimaatverandering. Volgens hem is dit een Chinees verzinsel en wil hij dan ook dat Amerika zich terugtrekt uit de Klimaattop. Tijdens een interview met The New York Times deze week kwam hij lichtelijk terug op zijn uitspraken en gaf hij aan het internationale klimaatverdrag met "een open blik" te zullen gaan bekijken.

Klimaatverandering

Mocht Amerika zicht inderdaad terug trekken dan kunnen de wereldleiders niet 4 jaar wachten tot Amerika weer aansluit. Om de klimaatafspraken te halen zijn juist meer maatregelen nodig en niet juist minder. In de huidige situatie wordt een opwarming van 2,7 graden in 2100 verwacht. Om dit terug te dringen naar 2 graden moeten alle landen eensgezind zijn.

Oproep aan Trump

Meerdere landen riepen Trump dan ook op om nog eens goed na te denken over zijn gedachten over de klimaatverandering. De premier van de Fiji-eilanden nodigde Trump dan ook uit om met eigen ogen waar te nemen wat klimaatverandering doet met de eilandengroep. Fiji is de voorzitter van de volgende Klimaattop die in november 2017 wordt gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in Duitsland.

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaattop2016.nl

Naar een duurzame toekomst? 

Discussieer mee!

Geef een reactie