Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceert dat rapport jaarlijks over de wereldwijde energievooruitzichten.  In de eerste prognose die het IEA na het klimaatakkoord uitbrengt wordt benadrukt dat het fossiele tijdperk nog verre van voorbij is. Door voornamelijk het gebrek aan goede alternatieven voor goederenvervoer en luchtvaart zal de wereldwijde vraag naar olie tot 2040 blijven stijgen. Het IEA waarschuwt dat er binnen een paar jaar olietekorten gaan ontstaan als de investeringen in olie in 2017 even laag blijven als nu. Investeringen in olie blijven noodzakelijk volgens het IEA om op de lange termijn aan de wereldwijde energievraag te blijven voldoen.

klimaatakkoord

Aandeel duurzame energie stijgt

Met behulp van de afspraken in het klimaatakkoord ziet het IEA, net als in de voorgaande jaren, een duidelijke groei in het aandeel duurzame energiebronnen.  In 2040 bedraagt het aandeel energie uit duurzame bronnen 37 procent van het totale aanbod. De verwachting is dat in de komende 25 jaar het aandeel duurzame energie  gaat verdubbelen. Duurzame energiebronnen kunnen hierdoor dan  80 procent van de groeiende energievraag opvangen. Door de grootschalige sluiting van mijnen in China  zal ook het gebruik van kolen sterk afnemen.

Opwarming met meer dan 2 graden

Ondanks een stijging van het aandeel duurzame energie concludeert het IEA wel dat de in Parijs gemaakte afspraken niet voldoende zijn. Om de klimaatverandering af te remmen en de doelen te halen is een radicalere omslag nodig. Vorig jaar spraken de landen in het Klimaatakkoord af de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Het streven is zelfs naar een stijging van 1,5 graden. De koolstofuitstoot zal, met de op dit moment afgesproken maatregelen, in 2040 nog altijd veel te hoog zijn om de impact van klimaatverandering terug te dringen. Het IEA voorspelt voor 2100 nu een stijging van 2,7 graden.

Klimaatakkoord onder druk

Door de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten staat  het klimaatakkoord van Parijs onder druk. Het rapport van het IEA komt dan ook op een extra gevoelig moment. Trump noemde de klimaatverandering een verzinsel van China en kondigde hij aan meer te willen investeren in fossiele brandstoffen in de Verenigde Staten. Zaterdag vertelde een bron aan persbureau Reuters dat Trump op zoek is naar een snelle manier om onder het klimaatakkoord van Parijs uit te komen. Op dit moment is in de Marokkaanse stad Marrakech een klimaatconferentie bezig. Tijdens dit jaarlijkse conferentie zijn de meeste vertegenwoordigers van de regeringen aanwezig en moeten de onderhandelingen over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs ‘echt’ op gang komen.

Geef een reactie