Verbod op gasaansluiting bij nieuwbouw

In het regeerakkoord van oktober 2017 werd gesproken over een algeheel verbod op het aansluiten van nieuwbouwwoningen op aardgas in december 2020. In maart dit jaar werd het aardgasverbod al naar voren gehaald en moest deze ingaan per januari 2019. Nu is de definitieve datum vastgesteld op 1 juli 2018. Dit is vooral het gevolg van de zware aardbeving in Zeerijp op 8 januari.

Paniekvoetbal

Neprom (belangenorganisatie van projectontwikkelaars) en Woningcorporatiekoepel Aedes zijn van mening dat hun waarschuwingen door de maatschappelijke druk zijn weggewuifd. Beide verenigingen staan vol achter het aardgasvrij bouwen, maar het naar voren halen van de datum duidt op onbehoorlijk bestuur en paniekvoetbal, waardoor de bouwwereld met allerlei problemen wordt opgezadeld.

Vertraging lopende projecten

Door het naar voren halen van de datum moet ongeveer 35% van de lopende nieuwbouwprojecten volledig herzien worden. Dit levert niet alleen vertraging op, maar het kost ook veel geld. Het gaat om minstens tienduizend woningen, waarbij overhaast een alternatieve manier van warmtevoorziening moet worden gevonden.

Weinig ervaring met warmtepompen

De Vereniging Eigen Huis maakt zich vooral zorgen over de extra kosten en mogelijk ondeugdelijke warmtepompinstallaties die versneld worden geïnstalleerd. Veel bouwbedrijven hebben weinig ervaring met het installeren van warmtepompen. In de bouwwereld is door de vervroegde datum een acuut tekort aan technisch personeel ontstaan die warmtepompen kunnen installeren.

Inkeerregeling voor bouwers

Voor de projecten die voor 1 juli 2018 zijn vergund wil Diederik Samsom een inkeerregeling instellen. De oud-PVDA-lijsttrekker leidt de onderhandelingen over de klimaatdoelstellingen in de bouw. Met de inkeerregeling worden huizenkopers en bedrijven financieel gecompenseerd voor de meerkosten en vertragingen waarmee deze projecten nu worden geconfronteerd.

Meer over de energietransitie

Bron: Aedes, Rijksoverheid, Neprom

Geef een reactie