Het bureau deed uitgebreid onderzoek naar de verschillen tussen aardgas en houtige biomassa als het gaat om de belasting van het klimaat. Hieruit blijkt dat het vervangen van aardgas door biomassa een belangrijke bijdrage levert aan terugdringen van klimaatverandering./

Biomassa meer fijnstof, minder milieukosten

Bij het gebruik van biomassa voor warmte komt gemiddeld meer fijnstof vrij dan bij aardgas. Om de effecten door uitstoot van beide bronnen goed te kunnen vergelijken zijn de emissies vertaald naar milieukosten. Verrassend genoeg blijkt de totale milieukosten ruimschoots lager te zijn dan bij die van aardgas./

milieukosten biomassa

Emissie geïmporteerd gas niet transparant

In het onderzoek wordt enig voorbehoud gehouden, omdat de uitstoot van geïmporteerd aardgas niet goed bekend zijn. Met het dichtdraaien van de Groningse gaskraan importeert Nederland namelijk steeds meer gas uit Noorwegen en Rusland. De emissies van dit aardgas zijn mogelijk nog veel hoger dan waarmee in het onderzoek is gerekend./

Nederland zal zeker de komende jaren nog afhankelijk zijn van geïmporteerd aardgas. Volgens NVDE directeur Olof van der Gaag is het daarom belangrijk om deze keten de komende jaren transparant te maken./

Geef een reactie