Netbeheerders meldden begin dit jaar al dat het elektriciteitsnet de groei van het aantal windparken en zonneparken niet kan bijbenen. Naast de al aangekondigde uitbreidingen van het elektriciteitsnet willen netbeheerders Enexis en Alliander het capaciteitstekort in het elektriciteitsnet ook te lijf gaan met de productie van waterstof./

Enexis onderzoek in Drenthe

Enexis onderzoekt of waterstofproductie bij Drentse zonneparken, die nu niet aangesloten kunnen worden, mogelijk is. De geproduceerde waterstof kan via bestaande gasleidingen worden getransporteerd naar afnemers. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Gasunie en NAM uitgevoerd en moet in januari leiden tot de eerste conclusies./

Proef Alliander in Oosterwolde

Alliander ondertekende eerder dit jaar al een intentieverklaring om waterstof in te zetten als oplossing voor de capaciteitsproblematiek. Hierin is opgenomen dat de netbeheerder groene waterstof gaat produceren bij een zonnepark van 6 Megawatt (MW) in Oosterwolde. GroenLeven levert de elektrolyse-installatie. De waterstoffabriek krijgt een vermogen van 1,5 MW en wordt in 2021 in gebruik genomen./

Onderzoek naar groene waterstof

Naast het onderzoeken of het produceren van groene waterstof een oplossing biedt voor de netproblemen, wordt ook de bussinesscase van de elektrolyser door Enexis en Alliander onderzocht. De productie van groene waterstof kan ontlasting bieden aan het elektriciteitsnet, maar wordt meestal omschreven als niet rendabel. Dit komt vooral door de hoeveel elektriciteit dat het kost om groene waterstof te maken./

5 reacties op “Waterstof als oplossing voor capaciteitstekort elektriciteitsnet”

 1. eric de wit

  Helemaal mee eens Henk. En wat is er gebeurd met de uitvinding van de heer Lugtigheid waarbij waterstofpoeder als de energiedrager wordt gebruikt. Ik heb hier gisteren voor het eerst iets over gezien en gelezen. Echter stammen alle artikelen uit 2017. Daarna heb geen recente rapporten en artikelen hierover kunnen vinden. Alleen Ruud Koornstra heeft het hier nog over gehad. Misschien iemand op de hoogte?

 2. Reinoud J.F.H. Kempen

  Hoge temperatuur kleine modulair geproduceerde (tot 500 MW) electrolyseres. Kerncentrales die waterstof produceren voor het net.

 3. Hans Jansen

  De enige oplossing voor de al meer groeide behoefte aan de al meer groeide behoefte aan energie is Kernenergie.

  {Bericht aangepast door beheerder ivm overdadig gebruik van hoofdletters]

 4. H Hendriks

  Beste Broeksteeg.

  Waterstof is een energiedrager die we moeten omarmen.

  Helaas is de huidige productie van waterstof een grote CO2 bron. Men breek water thermisch af door stoom in een groter vlam te spuiten. De vlam en de productie van stoom kost veel brandstof.

  Dus moeten we inzetten op het elektrisch afbreken van water door elektrolyse. Als dat bij atmosferisch druk gebeurt, dan kost het samen persen veel energie. De ontwikkeling van een elektrolyse cel die bij hoge druk werkt is een must. Dan is de kostprijs van waterstof aantrekkelijk.

 5. henk broeksteeg

  Als je tegenstander bent van de ontwikkeling van groene waterstof dan kun je alleen maar bedenken dat dit misschien wel eens erg duur zou zijn. Dit is echter niet te begrijpen als je weet dat groene energie (van vooral zon en wind) vrijwel kosteloos en met name in de zomerperiode overvloedig aanwezig is. Windmolens moeten in tijden van veel wind worden stilgezet en zonne-energiesystemen moeten van het net worden afgeschakeld bij aanhoudend zonnig weer omdat onze elektriciteitsbehoefte op dat moment veel lager en/of de capaciteit van het betreffende netwerk onvoldoende is. De enige manier om de investeringen in windmolens en zonne-energiesystemen dan rendabel te maken is ter plaatse opslaan of omzetten in een andere vorm van energie. Hiervoor is omzetten in waterstof de ideale methode. Vloeibaar maken en opslaan voor tijden dat er minder zon- en windenergie is of direct injecteren in ons schitterend ondergronds gasleidingnet. Fabrikanten van CV-ketels hebben inmiddels hun huiswerk al gedaan en zijn klaar voor het gebruik van mengsels van aardgas met waterstof of zelfs pure waterstof, dus voorlopig geen nieuwe wijken zonder gasnet en vooral stoppen met de kreet dat Nederland van het gasnet af moet. Dit laatste veroorzaakt alleen maar aversie en zelfs paniek bij huishoudens die financieel niet bij machte zijn om te investeren in warmtepompen en extra isolatie.
  Of het gebruik van waterstof rendabel is hoeft dus niet meer onderzocht te worden, temeer omdat er geen andere gelijkwaardige alternatieven zijn, het onderzoek moet zich toespitsen op het zo economisch mogelijk produceren, distribueren en opslaan van groene waterstof.
  Laat dit een oproep zijn aan alle energieproducenten en energietransitie specialisten om niet langer te onderzoeken hoe duur waterstof is maar hun tijd en “energie” te steken in het optimaliseren van de productie en het gebruik van groene waterstof.

Geef een reactie