Te weinig netcapaciteit beschikbaar

Nadat Enexis Netbeheer al melding maakte van krapte op sommige delen van haar elektriciteitsnet, kwamen netbeheerders Liander en Westland Infra deze week met eenzelfde mededeling. Sommige kleinere initiatieven kunnen nu niet doorgaan, omdat grote initiatieven voor zonne- en windparken de beschikbare netcapaciteit al hebben gereserveerd./

SDE+ subsidie

Veel investeerders vragen ná toekenning van de SDE+ subsidie voor hun windpark of zonnepark een grootverbruikersaansluiting aan. Via deze aansluiting wordt er elektriciteit (direct) teruggeleverd op het elektriciteitsnet. Het gaat hierbij om grote vermogens van windturbines (>2MW) of zonneparken (>1MW) die aangesloten moeten worden op het midden- of hoogspanningsnet en veel netcapaciteit vragen./

Grote projecten slokken capaciteit op

Deze projecten worden vaak niet op korte termijn gerealiseerd en gaan in sommige gevallen zelfs niet eens door. Toch moet de netbeheerder rekening houden met de aangevraagde aansluitingen als het gaat om de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Voor het aanvragen geldt, wie het eerst komt, wie eerst krijgt. In sommige netgebieden is er daarom geen ruimte meer op het elektriciteitsnetwerk voor kleinere initiatieven./

Consumenten kunnen gewoon installeren

Het gaat hierbij alleen om grote aansluitingen (vanaf 3x80 A). Consumenten die zonnepanelen willen plaatsen, kunnen die probleemloos installeren. De elektriciteit wordt bij dergelijke installaties (vaak) niet direct op het elektriciteitsnet teruggeleverd en hebben daarom minder invloed op het net. Bij vermogens vanaf 55 KW wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de netbeheerder, om de beschikbaarheid van netcapaciteit te controleren./

Kaart beschikbare netcapaciteit Noord-Nederland/

capaciteit elektriciteitsnetwerk

Kaart beschikbare netcapaciteit Zuid-Nederland/

capaciteit elektriciteitsnetwerk

0: Tansportcapaciteit voor teruglevering beschikbaar
1: Beperkt transportcapaciteit voor teruglevering beschikbaar
2: Voorlopig geen transportcapaciteit voor teruglevering beschikbaar

Bron: Enexis Groep, Liander, Westland Infra

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie