Keerpunt in de maak

Samen zijn China en de Verenigde Staten met bijna 40% van de wereldwijde uitstoot de grootste vervuilers. de Amerikaanse president Barack Obama noemde het besluit om het Klimaatakkoord van Parijs te ratificeren dan ook een keerpunt voor onze planeet.  ‘Waar een wil is en een visie, is het voor ons mogelijk te bouwen aan een wereld die veiliger, welvarender en vrijer is dan de huidige’, voegde hij eraan toe. Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping overhandigden de voor de ratificatie benodigde papieren begin deze maand aan secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties.

climate-change

Meer landen nodig

In december kwamen in Parijs bijna 200 landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zo de wereldwijde temperatuurstijging op minder dan 2 graden Celsius te houden. Tot nu toe hebben 180 landen het bindende verdrag ondertekend, maar om het in werking te laten treden is bekrachtiging van het akkoord nodig door 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor minstens 55% van de wereldwijde uitstoot. Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft  gezegd dat hij een topoverleg in New York zal organiseren waar hij andere wereldleiders zal uitnodigen om het klimaatakkoord van Parijs eveneens te ratificeren.

Europa onder druk

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het verdrag geratificeerd. Europa is daardoor een stap dichter bij ratificatie. De EU-lidstaten zijn nu aan zet om het verdrag te ratificeren. Het Europees Parlement heeft dan ook een oproep gedaan aan  de Europese Unie en de EU-lidstaten om het klimaatakkoord van Parijs snel ratificeren. De goedkeuring zou er moeten zijn voor de volgende klimaatconferentie, in november in het Marokkaanse Marrakech. In diverse EU-landen bestaat nog verzet tegen de afspraken maar tijdelijk EU-voorzitter Slowakije zegde toe snel overeenstemming te willen bereiken tussen de lidstaten. Zodra alle lidstaten akkoord zijn, moet het Europarlement in z’n geheel nog een keer stemmen. Pas dan wordt de EU toegevoegd aan de lijst van landen die ‘Parijs’ geratificeerd hebben.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie