Duurzame warmte

De voorraad aardgas in Nederland neemt sowieso af, maar vanuit het duurzame aspect en de aardbevingsproblematiek in Groningen moet er gezocht worden naar een duurzaam alternatief. Vooral in de winterse periode wordt er meer verwarmt en is de vraag naar het Groningse aardgas groter. Een vorstperiode, zoals in februari, moet het verbruik van aardgas wel extreem laten stijgen, zou je denken.

Enexis brengt gasverbruik vorstperiode in kaart

Samen met de discussie over “van gas los” is dit een belangrijke vraag. Enexis netbeheer bracht het gasverbruik van Groningen, regio Twente en het zuiden van Limburg in kaart. Hiervoor maakte de netbeheerder gebruik van graaddagen. Het graaddag-getal van een dag, is het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van die dagen en 18 graden Celcius. Vanaf 18 graden zet Nederland over het algemeen de verwarming aan. Het gasverbruik is ongeveer evenredig aan dit koudegetal.

Gasverbruik slechts 4% hoger

Het gasverbruik werd in de periode 1 januari tot en met het einde van de vorstperiode (4 maart) in door Enexis gemeten. Uit de meting komen verrassende cijfers. Het gasverbruik in de vorstperiode steeg met slechts 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het verschil is onder andere zo klein, omdat Nederland vorig jaar in januari te kampen had met een vorstperiode. Wel zijn er duidelijke regionale verschillen zichtbaar. In Groningen steeg het gasverbruik met 5% ten opzichte van 2017. In Limburg was dit ongeveer 3%. In onderstaande grafiek zijn de graaddagen van dit jaar en vorig jaar per dag bij elkaar gezet, waarmee het verschil goed zichtbaar is.

Meer over energie besparen

Bron: Enexis Netbeheer

Eén reactie op “Vorstperiode heeft weinig invloed op gasverbruik”

  1. Pacito

    Dit is toch volksverlakkerij. De ene vorstperiode wegstrepen tegen de andere, zo kan ik ook de stijging wegmoffelen. op de grafiek is duidelijk te zien dat er dit jaar vanaf 1 februari een duidelijke stijging was, veel groter dan die 4%. Vorig jaar was dat in januari het geval. Die twee vorstperioden hebben dus veel meer invloed dan hier gesteld wordt.

Geef een reactie