Het aantal zonneparken in Nederland neemt de laatste jaren flink toe, terwijl nog lang niet al het beschikbare dakoppervlak wordt gebruikt voor zonnepanelen. Landbouwgrond of natuurgebied moet steeds vaker wijken voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Het kabinet wil gemeenten daarom meer bevoegdheid geven om zonnepanelen op daken te verplichten. Landbouwgrond of natuurgebied moet steeds vaker wijken voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Het kabinet wil gemeenten daarom meer bevoegdheid geven om zonnepanelen op daken te verplichten.

verplicht zonnepanelen

      2691x gezien   0 reacties

Verplicht zonnepanelen

Via een wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om plaatsing van zonnepanelen bij nieuwbouw te verplichten. Op deze manier worden grote potentiële daken van industriehallen en bedrijfspanden verplicht eerst gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen. Het gebruik van landbouwgrond en natuurgebied wordt daarmee juist ingeperkt.

Opstalovereenkomst voor zondaken

Vaak kan er op daken van bedrijfspanden meer zonnestroom worden opgewekt, dan de eigen elektriciteitsbehoefte is. Minister Wiebes wil het daarom eenvoudiger maken voor derden om een zonproject te starten op dergelijke daken. Dit kan bijvoorbeeld door een opstalovereenkomst. De gemeenten zouden dit proces kunnen versnellen door regels te versoepelen.

SDE++ subsidie

Ook zal bij de toekenning van een SDE++ subsidie (vanaf 2020) voorrang worden gegeven aan situaties waarbij ook sprake is van eigen verbruik. Hierdoor komen zonneparken op platteland minder snel in aanmerking voor deze subsidie. Zonnedaken hebben daardoor juist meer kans op toekenning van de financiële subsidieregeling.

Dossier:

Klimaatakkoord

Dossier