Gasverbruik

Bijna zestig procent van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, is voor het opwekken van warmte. Hierbij kunt u denken aan de cv-ketel, het douchen en het afwassen. Maar er is ook veel warmte nodig voor productie in de industrie. In bijna heel Nederland wordt hiervoor nu gas verbruikt. Volgens minister Kamp gaat veel van deze opgewekte warmte nu verloren en kan deze  nuttiger worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven.

Warmtevisie

De toekomst

Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Daarnaast zal de overheid de komende tijd meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Het kabinet heeft onlangs 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proefboring om warmte uit de diepe aarde te halen in het Westland.

Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.

Knelpunten

Toch vinden verschillende partijen dat de Warmtevisie tekort schiet in concrete acties. In de Warmtevisie wordt gesproken over een gezamenlijk rekenmodel en het maken van verdere afwegingen, echter vinden zij dat er de afgelopen jaren voldoende gestudeerd, gerekend en voorbereid is. Vereniging Eigen Huis vindt dat er in de Warmtevisie geen rekening wordt gehouden met consumentenbelangen- en ervaringen. Ook geven zij aan dat de 20 knelpunten, die de consumentenorganisatie eerder had genoemd, niet zijn meegenomen in deze warmtevisie.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie