Vaste tarieven voor zowel levering als teruglevering

Bij een vast energiecontract genieten consumenten gedurende een afgesproken periode van stabiele tarieven voor zowel de geleverde als teruggeleverde energie, benadrukt de Consumentenbond. Het ACM beaamt deze visie en stelt dat een vaste overeenkomst een combinatie is van een onveranderlijk leveringstarief, een vaste looptijd en een stabiel teruglevertarief.

Onderzoek en onduidelijkheden naar het teruglevertarief

Na klachten van consumenten die jaarlijks meer energie opwekken dan verbruiken met hun zonnepanelen heeft de Consumentenbond een onderzoek naar de teruglevertarieven bij energieleveranciers gestart. Hierbij richtten ze zich op vaste contracten en de onduidelijkheden rondom het teruglevertarief. Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meerderheid van de 31 onderzochte energieleveranciers vaste tarieven hanteert voor zowel geleverde als teruggeleverde energie bij een vast contract. Enkele leveranciers, zoals Eneco en Delta Energie waren minder duidelijk over deze tarieven. Deze misinterpretatie is inmiddels gecorrigeerd.

Onbeantwoorde reacties en mogelijke aanpassingen

Drie energieleveranciers, DGB, Essent en Energiedirect hebben niet gereageerd op de brief van de Consumentenbond. Ook de communicatie via Energie-Nederland vanuit ACM bleef onbeantwoord. Essent erkent dat ze theoretisch de mogelijkheid hebben om het teruglevertarief aan te passen volgens hun voorwaarden, maar benadrukt dat dit al 2,5 jaar niet is gebeurd en de verwachting is dat dit niet snel zal veranderen.

Juridische interpretaties en toekomstige acties

Essent en Energie-Nederland twijfelen aan de juridische interpretatie van de Consumentenbond. Ze willen de regels nader bestuderen, rekening houdend met mogelijke veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot zonnepanelen. Het ACM blijft echter bij haar standpunt en is vastberaden om, indien nodig handhavende maatregelen te nemen tegen leveranciers die de regels schenden.

Vast contract betekent het recht op een vast teruglevertarief

De bevindingen van de Consumentenbond en het ACM benadrukken dat een vast energiecontract niet alleen inhoudt dat consumenten stabiele leveringstarieven hebben, maar ook recht hebben op een vast teruglevertarief. Leveranciers worden nu door het ACM aangespoord om zich aan deze regels te houden en eventuele aanpassingen in lijn te brengen met de geldende wetgeving.

Lees meer over de salderingsregeling

Bron: Consumentenbond

  • Jouw feedback
  • 0   0

Eén reactie op “Teruglevertarief hoort vast te staan bij een vast energiecontract”

  1. Jan

    De hele energiemarkt moet worden genationaliseerd, en vervolgens nog maar een landelijke leverancier, zonder winstoogmerk. Iedereen een dynamisch contract en saldering per direct opheffen. Voordeel is dat er een eerlijke prijs betaald kan worden en dat men kan gaan nadenken over wanneer er energie wordt verbruikt om nog meer te besparen. Bespaard ook nog eens veel man- vrouwkracht, omdat er geen effort meer nodig is om je over te halen om over te stappen, en de verwerking ervan. Eigenlijk hetzelfde als de ziektekosten verzekering, miljoenen verknoeid aan reclame, directie salarissen, enz.

Geef een reactie