Fit for 55-pakket

Fit for 55 is een pakket met voorstellen voor het aanpassen van het klimaatbeleid en de wetgeving binnen de Europese Unie. Deze moeten eensluidend zijn met de al eerder vastgestelde klimaatdoelen. Fit for 55 verwijst naar het klimaatdoel van 2030 om 55% minder Co2 uit te stoten. Het Europese Parlement stemde dus inmiddels in met de strengere energiebesparingsdoelen en nieuwe spelregels voor de laadinfrastructuur in Europa. Het energieverbruik moet tot aan 2030 jaarlijks met gemiddeld 1,5% dalen ten opzichte van 2020 en Europese landen moeten de laadinfrastructuur fors uitbreiden.

Uitbreiden laadinfrastructuur

Het plan is om in 2026 langs alle snelwegen in Europa om de 60 kilometer een laadpunt voor elektrische personenauto's te realiseren met een minimaal laadvermogen van 400 KW. In 2028 wordt dit vermogen opgeschroefd naar 600 KW. Vrachtwagens en bussen kunnen straks om de 120 kilometer een oplaadpunt verwachten met een vermogen van 1400 KW of 2800 KW. Voor waterstofauto's geldt dat zij vanaf 2031 elke 200 kilometer een waterstoftankstation moeten tegenkomen. Daarnaast wordt het tanken van alternatieve brandstoffen makkelijker, worden de energieprijzen duidelijker en zichtbaarder en maakt de laadpas plaats voor de bankpas of creditcard om het betalen eenvoudiger te maken.

Energiebesparingsdoelen

De lidstaten van de EU worden collectief verantwoordelijk voor het verminderen van het energieverbruik met ten minste 11,7%. Het Europese Parlement zette in op 13% , maar de verplichte Co2-reductie valt met 11,7% dus wat lager uit. Verschillende sectoren, zoals het openbaar bestuur, bedrijven en datacenters moeten regionale en nationale maatregelen doorvoeren om de energiebesparingsdoelen te behalen. Het Europese Parlement geeft overheidssectoren de opdracht om het energieverbruik jaarlijks met 1,9% te verminderen en minimaal 3% van de openbare gebouwen te renoveren en verduurzamen. Het bereiken van de energiebesparingsdoelen maakt de Europese Unie niet alleen schoner, maar ook minder afhankelijk van energie uit andere landen.

Meer over de energietransitie

Bron: Fit for 55

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie