Wereldwijde Co2-uitstoot

De aarde is gemiddeld met 1,2 opgewarmd sinds de start van de metingen in 1900. Als gevolg van onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen bereikte de wereldwijde Co2-uitstoot in 2022 een absoluut record met 36,8 miljard ton. Zolang de concentratie broeikasgassen blijft stijgen, zal de aarde verder opwarmen tot minimaal 2,7 graad. Wetenschappers berekenden dat een opwarming van boven de 3 graden enorme gevolgen heeft voor het leefklimaat van de mens. Nu al zien we steeds vaker extreme weersomstandigheden en bosbranden. Of dit ook daadwerkelijk met de verandering van het klimaat te maken heeft is niet altijd te meten, maar opvallend is het zeker.

Climate Action Tracker

De Climate Action Tracker houdt het klimaatbeleid van alle landen bij. De doorrekening van 2013 liet zien dat de aarde met 3,7 graden zou opwarmen als we helemaal niks doen. Met het huidige klimaatbeleid stijgt de opwarming van de aarde naar 2,7 graad. In 2015 is er in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven. Om dit te behalen moet de wereldwijde Co2-uitstoot rond 2030 gehalveerd zijn en in 2050 zelfs op nul uitkomen. Klimaatbeleid is in de praktijk vaak duurzaam energiebeleid en richt zich bijvoorbeeld op zuinigere brandstofmotoren, Co2-opslag bij kolencentrales of de overstap op waterstof bij zware industrie, hoewel waterstof momenteel nog uit aardgas wordt gemaakt. Fossiel energiebeleid en duurzaam energiebeleid zijn daardoor vaak met elkaar verweven.

Kritiek kosten klimaatplan

Als het verduurzamen op dit tempo doorgaat is de kans groot dat we de opwarming van de aarde nog verder beperken. Dat is goed nieuws, maar er klinkt ook kritiek. Zo vinden voorstanders van het klimaatbeleid dat het niet snel genoeg gaat. Tegenstanders opperen vaak dat Nederland de opwarming slechts kan terugdringen met 0,000036 graad en het daarom helemaal geen zin heeft. Logischerwijs is het voorkomen dat de aarde teveel opwarmt een probleem van alle landen en niet alleen dat van Nederland. Minister Jetten van Klimaat & Energie presenteerde eerder dit jaar een klimaatpakket van 28 miljard euro die vooral bedoeld is voor investeringen in een duurzame energievoorziening.

Meer over opwarming van de aarde

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie