| 2 augustus 2018 – ZEP Nieuws |

Uit een rapport van de Verenigde Naties (VN) is gebleken dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht. Volgens het rapport warmt de aarde tot 2040 met meer dan 1,5 graad op.

Parijse klimaatdoelstelling

Deze opwarming is één van de belangrijkste speerpunten binnen het Parijse Klimaatakkoord. De deelnemende landen hebben hierin afgesproken de opwarming van de aarde onder de 2 graden te willen houden, maar indien mogelijk zelfs onder de 1,5 graad. Als er geen verstrekkende en snelle maatregelen worden getroffen wordt deze doelstelling niet gehaald.

Economische belangen

Volgens het rapport zit het probleem vooral in de economische belangen die landen boven het klimaat stellen. De VS trok zich om deze reden zelfs terug uit het Parijse Klimaatakkoord. President Trump staat bekend als non-believer, terwijl wetenschapper al jaren bewijzen leveren dat klimaatverandering bestaat. Om de Parijse doelstellingen te halen, moeten de overige landen echt hun economische belangen ondergeschikt maken, stelt het rapport.

Antarctica

Op Antarctica is situatie al nijpend. De ijskap smelt in een recordtempo en dreigt een enorme zeespiegelstijging te veroorzaken. Deze stijging zal rampzalige gevolgen hebben over de hele wereld. Uit een studie van Nature, blijkt dat de snelheid waarmee het ijs smelt de laatste 5 jaar is verdrievoudigd. Voor 2012 smolt er 76 miljard ton ijs per jaar, maar dit is nu opgelopen tot 219 miljard ton per jaar. De zeespiegel stijgt hierdoor van 0,2 mm naar 0,6 mm.

Klimaatverandering

Uit het onderzoek blijkt ook, dat de tijd opraakt om Antarctica te redden en daarmee de rampzalige gevolgen. De 84 wetenschappers van de 44 internationale instellingen, waaronder NASA en ESA, zijn het allemaal eens: De internationale samenwerking moet snel aan de slag en steunen op degelijke wetenschap om klimaatverandering binnen de perken te houden.

Bron: Verenigde Naties, Nature

Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of