Verwarring en verontwaardiging terugleverkosten

Tijdens het debat bleek er veel onduidelijkheid te bestaan over de plannen van de nieuwe coalitie. Zo was er verontwaardiging over het voorstel om de salderingsregeling abrupt af te schaffen in 2027, zonder een geleidelijke afbouw. Dit voorstel stond in schril contrast met eerdere blokkades van een geleidelijke afbouw door drie van de vier partijen in de Eerste Kamer. Daarnaast was er verwarring over een voorstel om negatieve terugleververgoedingen te beëindigen. Het werd eerst gepresenteerd als een verbod op terugleverkosten.

Amendement-Postma

De verwarring draaide om een amendement van NSC-Kamerlid Wytske Postma, mede-ondertekend door VVD, PVV en BBB. Het amendement beoogt dat "de redelijke vergoeding voor hernieuwbare elektriciteit niet kan worden vastgesteld op een negatief bedrag." In de media werd dit ten onrechte opgevat als een einde aan de extra kosten die energieleveranciers in rekening brengen bij zonnepaneeleigenaren.

Debat

Tijdens het debat bleek echter dat het amendement niet gaat over deze terugleverkosten of -heffingen. Maar meer over de redelijke terugleververgoeding die leveranciers moeten betalen voor het surplus aan teruggeleverde stroom. Dit is een vergoeding per kWh, uitbetaald over teruggeleverde stroom na saldering, en geldt alleen voor kleinverbruikers die meer terugleveren dan verbruiken.

Terugleververgoeding vs. terugleverheffing

Het amendement-Postma gaat over de terugleververgoeding, die niet negatief mag zijn. Dit tarief kan voor klanten met een dynamisch contract op momenten van negatieve prijzen betekenen dat ze moeten bijbetalen. De verwarring werd erkend door VVD-Kamerlid Silvio Erkens, die duidelijk maakte dat er een onderscheid is tussen terugleverheffingen (kosten voor huishoudens met zonnepanelen) en terugleververgoedingen (prijs per kWh voor teruggeleverde elektriciteit).

Reactie van minister Jetten

Demissionair minister Jetten ontraadde zowel het amendement van Postma als dat van Beckerman, die voorstelde om energieleveranciers te verbieden terugleverkosten via een extra heffing door te berekenen. Jetten benadrukte dat een verbod op een negatieve terugleververgoeding de prikkel wegneemt om stroom zelf te verbruiken en moedigt aan om verder te produceren bij een overschot aan groene stroom. Daarnaast wees hij erop dat leveranciers vrij zijn in het doorberekenen van kosten, zolang dit transparant en navolgbaar is.

Afhandeling van salderen

Het debat over de Energiewet bood een platform voor kritische vragen aan de nieuwe coalitie over hun plan om de salderingsregeling per 2027 abrupt af te schaffen. De verschillende coalitiepartijen gaven uiteenlopende redenen voor deze beslissing, variërend van de behoefte aan duidelijkheid tot noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. De nieuwe oppositie bekritiseerde deze plannen fel en drong aan op een geleidelijke afbouw. De stemming over het wetsvoorstel voor de Energiewet en de ingediende amendementen en moties vindt plaats op dinsdag 4 juni. Het is duidelijk dat de discussie over de afschaffing van salderen en de bijbehorende terugleverkosten nog lang niet is afgerond, en een zorgvuldige afweging vereist om zowel consumenten als de installatiesector duidelijkheid en zekerheid te bieden.

Meer over de salderingsregeling

 • Jouw feedback
 • 2   0

5 reacties op “Terugleverkosten beëindigen, maar eerst salderen afschaffen”

 1. Frans De Cock

  Beste mensen met veel belangstelling lees ik de zorgvuldige analyses over de stroomprijs, zonnepanelen, salderen, terugleverkosten etc
  De politiek en de mensen bij de energiebedrijven zullen thuis instemmend knikken maar op het kantoor keurig de regels opvolgen. Een vorm van machtsverhoudingen waar we allemaal een keer mee te maken hebben tenzij je financieel en emotioneel onafhankelijk bent. Inhoudelijk mensen begrijpen jullie verhalen maar de mensen die verbonden zijn aan energiebedrijven om de jaarrekeningen goed te laten klikken en de geur van champagne en het gevoel van bonussen te waarborgen zoeken de randen van de wet en de politiek op om het nog beter te doen dan ze al deden. Dit over de ruggen van kleine investeerder die hoopten hun kosten te drukken door zonnepanelen te leggen. De rekenmodellen laat nu zien dat met het huidige beleid de terugverdien tijd op 25 jaar zit. Waar gaat het over 25 jaar.
  Kortom als alle waterdichten analyse niet correct zijn en de “onafhankelijke” financiële waakhond de energie bedrijven in het gelijk stelt mbt de terugleverkosten is er nog een optie om helder te krijgen wat de gewone mens niet begrijp van de regels van de energiebedrijven.
  Is het een idee om op een willekeurige dag in augustus, bijv 6 augustus, om alle particulieren zonnepaneelbezitters om 10 uur in de ochtend hun installatie te laten uitzetten Hebben de energiebedrijven 1 dag geen last van alle lastige zonnepanelenbezitters en het scheelt de bezitters de terugleverenkosten. Mogelijk krijgen we op deze manier een helder beeld van de bijdragen die zonnepanelen bezitters leveren aan het stroom netwerk.

 2. Reinder Groote

  @Koos Breuker Stroom die je saldeert heb je aan buren in de straat of woonwijk geleverd en zij betalen de volle prijs bv. 26 cent aan Vandebron. Waarom zou jij dan ook betalen voor diezelfde stroom?
  Als ik klant ben bij Vandebron, krijgt Vandebron 1000 keer 26 cent = € 260 van de buren voor de stroom die jij leverde. Zonder salderen betaal jij voor diezelfde stroom ook 26 cent = € 260 en je krijgt dan bv. 10 cent terugleververgoeding. Je betaald dan dus 16 cent voor stroom die de buren ook al betaald hebben.
  Zonder salderen krijgt Vandebron dan voor 1000 kWh € 260 van de buren en € 160 van jou dat is € 420
  Vandebron krijgt dan 42 cent per kWh
  Als je stroom levert in de zomer als de marktprijs laag is 4 cent of zelfs negatief -4 cent, betalen de buren gewoon die 26 cent per kWh aan Vandebron. Hoe lager, hoe meer winst voor Vandebron.

  Reactie aangepast door moderator: Gelieve geen hoofdletters gebruiken (schreeuwen). Dat is niet nodig

 3. Reinder Groote

  Terugleverkosten zijn een verzinsel en volkomen onzin.
  Als reden noemen ze onbalans en een overbelast netwerk, maar dat zijn geen kosten voor energieleveranciers, maar van netbeheerders. Wij betalen daar de netbeheerders al voor.
  Enexis is zo’n netbeheerder en die wil de netwerkkosten VERDUBBELEN voor zware gebruikers en als voorbeeld heeft hij een huishouden met dertig zonnepanelen.
  https://www.nu.nl/economie/6314819/enexis-wil-dubbele-netwerkkosten-voor-gezinnen-met-zonnepanelen-en-laadpaal.html
  De meeste burgers hebben veel minder zonnepanelen en leveren stroom aan hun eigen huishouden en aan buren in de straat en woonwijk. Zonder hun zonnepanelen zouden zijzelf en hun buren stroom moeten krijgen van windmolens op de Noordzee of van zonnepanelen ion weilanden ver weg.
  De meeste burgers met zonnepanelen ontlasten dus het stroomnetwerk en zouden korting moeten krijgen.

  Als burgers met zonnepanelen stroom leveren aan het net, gaat dat in een fractie van een seconde naar de eerst volgende vraag naar stroom. In een woonwijk zijn dat buren in de straat of in die woonwijk.
  Deze buren betalen dan de volle prijs bv. 26 cent aan hun leverancier bv. Vandebron.
  Het mooiste zou zijn als die buren die stroom zouden betalen aan degene die het heeft opgewekt en geleverd, maar dat is niet te doen. Dan komt salderen dicht in de buurt, want de burgers die de stroom heeft opgewekt en geleverd aan die buren krijgt door salderen ongeveer 26 cent.
  Als zo 1000 kWh aan de buren wordt geleverd en gebruikt, betalen de buren 1000 keer 26 cent en degene die het heeft opgewekt en geleverd krijgt 1000 keer 26 cent.
  De buren betalen hun stroom en door salderen gaat het naar de juiste producent en leverancier.
  De boodschappen bij de Aldi, betaal je ook niet aan de Jumbo
  Salderen is gewoon een eerlijke regeling en heeft niets te maken met subsidie.

  Reactie aangepast door moderator: Gelieve geen hoofdletters gebruiken (schreeuwen). Dat is niet nodig

 4. Richard Jansman

  Het gaat er om dat iedereen een eerlijke prijs voor stroom krijgt en betaald. Dat de stroomprijs steeds vaker negatief is komt door door de onbalans in vraag en aanbod agv steeds meer zon en wind. Heeft volgens mij niet zoveel met netcongestie te maken waar netbeheerders voor verantwoordelijk zijn en niet de energiebedrijven. Daarvoor komen straks waarschijnlijk nog de hogere transportkosten vd netbeheerder. Waarom gaan we groene stroom niet veel minder belasten dan grijze stroom en gas en komt er een eerlijke koppeling tussen prijs voor geleverde stroom en teruggeleverde stroom. Mensen vergeten tevens dat ze ook 21% btw korting op de panelen krijgen. Ik zal ook vast wel zaken vergeten maar overheid moet zorgen dat de consument niet bedonderd wordt door de energiebedrijven en groene energie produceren rendeert.

 5. Koos Breuker

  Hoewel het in mijn nadeel is, kan ik de redelijkheid van het stopzetten van de jaarlijkse saldering wel inzien. Met een saldering per maand zou de zaak simpel op te lossen zijn: zowel de leverancier als de consument wordt niet tekort gedaan door het prijsverschil in de zomer en winter.
  Bij een surplus aan teruglevering ligt de zaak ingewikkelder. Het is tenslotte NIET zo dat de terugleverende consument verantwoordelijk kan worden gehouden voor de netcongestie. Dat hebben de netbeheerders aan zichzelf te danken, door niet (of veel te traag) in te spelen op de maatschappelijk gewenste gedragingen betreffende de energietransitie. Een terugleverboete in de vorm van een vaste heffing vind ik dan ook onverteerbaar. Wel kan ik meegaan in een lagere vergoeding voor het energiesurplus (dus na salderen). Maar dat gebeurt nu ook al.

Geef een reactie