Strategische keuze voor maximaal aanbod duurzame energie

Een centrale keuze in het concept-NPE was het maximaliseren van duurzame energieaanbod om aan de hoogste vraagscenario's te voldoen. Deze keuze leidde echter tot bezorgdheid tijdens de dialoog, waarbij men stelde dat dit de energievraag onnodig verhoogde en in strijd was met de tweede hoofdkeuze van energiebesparing. Het kabinet benadrukt echter dat deze keuze een strategische aanpak vertegenwoordigt, gericht op opschaling aan de aanbodkant. Het ziet dit als een adaptieve strategie voor duurzame samenlevingsontwikkeling en om onvoorziene omstandigheden in de uitvoering op te vangen.

Energie-intensieve industrie en duurzaamheidsbelangen

Kritiek op het NPE wees op een te optimistische visie op het voortbestaan van energie-intensieve industrie, die historisch is gegroeid dankzij goedkoop Gronings gas. Dit resulteert in een hoge energievraag, wat ten koste gaat van publieke belangen zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid en leefomgevingskwaliteit. Het kabinet handhaaft echter het standpunt dat een sterke en aanpasbare industrie cruciaal is voor de Nederlandse economie, met aandacht voor verduurzaming binnen de grenzen van het energiesysteem.

Flexibiliteit en haalbaarheid van ambities

Kritische geluiden over de haalbaarheid van een CO₂-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 en de ambitie om vijf keer meer hernieuwbare elektriciteit op te wekken tot 2050, resulteren in meer aandacht voor flexibiliteit in het definitieve NPE. Het kabinet streeft naar stimulering van flexibiliteit via Europese productstandaarden, aansturingsprotocollen en uitbreiding van interconnectie met andere landen. Daarnaast benadrukt het de rol van waterstof, waarbij de focus ligt op elektrolysecapaciteit tot 2030 en verdere groei tot 2035.

Waterstof: Conversie en Internationale Samenwerking

Voor 2050 verwacht het kabinet dat conversie naar waterstof en het verminderen van elektriciteitsproductie (curtailment) cruciale flexibiliteitsopties worden. Het NPE benadrukt de maatschappelijke wenselijkheid van deze benadering, zelfs als curtailment als energieverspilling wordt beschouwd. Het kabinet zet in op de realisatie van elektrolysecapaciteit en benadrukt de rol van import, waarbij het aandachtspunten erkent maar claimt dat dit beter zal zijn dan het huidige fossiele systeem.

Het definitieve NPE presenteert een gebalanceerde aanpak, waarbij duurzaamheid, energiebesparing en flexibiliteit centraal staan. Het kabinet blijft vasthouden aan een adaptieve strategie, gericht op het maximaliseren van duurzaam energieaanbod, terwijl het inspeelt op kritiek en de haalbaarheid van ambitieuze doelen vergroot.

Lees meer over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie