Klimaatzaak Urgenda

In oktober 2018 werd in de Klimaatzaak, tussen Urgenda en de staat, door de rechter bepaald dat het kabinet de Co2-uitstoot in 2020 met 25% moet reduceren. Volgens een recent rapport van het PBL stevens het kabinet af op een reductie van 21%  in 2020. Met het sluiten van de 3 kolencentrales in 2020 zou het kabinet deze reductie dus wel halen.

Kolencentrales 10 jaar eerder dicht

De doelstelling uit de Klimaatzaak staat los van de klimaatplannen van het kabinet uit het Regeerakkoord. Hierin is opgenomen dat kolencentrales pas vanaf 2030 moeten sluiten. Het onderzoek van CE Delft laat zien dat dit dus al 10 jaar eerder kan, zonder dat dit extra geld kost of er stroomtekorten ontstaan. Het kabinet kondigde eerder dit jaar overigens al een vervroegde sluiting van de kolencentrale Hemweg aan. Deze sluit sowieso in 2020 haar deuren.

Van kolen naar aardgas en import

De sluiting levert dus een besparing op van 9 megaton Co2, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van 50% van onze veestapel of bijna 2,7 miljoen benzineauto’s. Dit is een netto besparing aangezien de onderzoekers rekening houden met het vervangen van de kolencentrales door bestaande aardgascentrales in te schakelen. Bij de netto besparing is tevens rekening gehouden met (tijdelijke) import van elektriciteit uit Noord-West Europa.

Goedkoopste oplossing voor behalen klimaatdoelstelling

Volgens het onderzoek is sluiting ook de goedkoopste oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen. De bijstook van biomassa door de 3 kolencentrales kost het kabinet jaarlijks tussen de 1 á 2 miljard euro. Het inkomstenverlies van de eigenaren van de kolencentrales wordt door CE Delft geschat op 2 miljard. De energierekening voor de burger zou hierdoor zo’n 2% (circa 15 euro) stijgen als het kabinet dit direct doorberekend.

Luchtkwaliteit in Nederland

Niet in de laatste plaats is het vervroegd sluiten van de kolencentrales ook goed voor de luchtkwaliteit in Nederland. Volgens een recent onderzoek van Europese milieuorganisatie Sandbag (2018), zou het aantal vervroegde sterfgevallen met 92 verminderen. Daarnaast zou dit ook het aantal ziektedagen met ruim 25 duizend afnemen onder werkend Nederland. Op veel plekken in Nederland is de luchtkwaliteit ongezond, vooral rondom de 3 kolencentrales.

CE Delft rapport

Onderzoek effect sluiten kolencentrales

Meer over de energietransitie

Bron: CE Delft, Greenpeace, Natuur & Milieu, Longfonds, Sandbag

Geef een reactie