Sectortafel Elektriciteit

In het voorstel voor het Klimaatakkoord is opgenomen dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 moet zijn gegroeid naar 84 Terrawattuur (TWh). Op dit moment is dit aandeel 17 TWh. Dit moet vooral komen van zonne- en windenergie op land (35 TWh) en op zee (49 TWh). De SDE+ subsidie moet ná 2025 overbodig zijn, omdat projecten zichzelf kunnen terugverdienen en er komt een prijs op de uitstoot van Co2.

Sectortafel Gebouwde omgeving

In 2030 moet een kwart (2 miljoen) van de woningen in Nederland aardgasvrij zijn. De overige woningen gaan fors minder aardgas verbruiken. De energiebelasting op elektriciteit wordt verlaagd en die van aardgas gaat omhoog. Er komt een gebouwgebonden duurzaamheidslening beschikbaar en de ISDE subsidie wordt voortgezet. Alternatieven voor aardgas en mogelijkheden voor isolatie wordt opgeschaald.

Geothermie en Aquathermie

Er komt een actieplan voor opschaling van Geothermie, naar 50 Petajoule (PJ) in 2030 en 200 PJ in 2050. Daarnaast verwachten waterbeheerders, dat Aquathermie opgeschaald kan worden naar 80 tot 230 PJ in 2050. Hiertoe komen er een aantal proeftuinen in het 100-wijken programma.

Sectortafel Industrie

De Nederlandse industrie staat voor een transitie naar een circulaire industrie. De uitstoot van broeikasgassen moet voor 2030 nagenoeg nul zijn. Waterstof moet de belangrijkste grondstof gaan worden en overige grondstoffen moeten hergebruikt worden. Om de 14,3 Megaton (Mton) Co2-reductie te halen gaat de overheid tot 2030 maximaal 1 miljard per jaar bijdragen. Opslag van Co2 is geen must, maar kan ingezet worden.

Sectortafel Landbouw

De veehouderij moet minstens 1 Mton aan Co2 besparen voor 2030. Hoe dit precies gerealiseerd moet gaan worden is nog vaag. De glastuinbouw zet in op Geothermie en voorziet een emissiereductie van 1,8 Mton in 2030 en een klimaatneutrale sector in 2040. Daarnaast moet duurzame energieopwekking in de sector uitgebreid worden. De voedselverspilling moet in 2030 gehalveerd zijn en dierlijk eiwit moet plantaardig eiwit worden.

Sectortafel Mobiliteit

Vanaf 2030 moet het openbaar vervoer geheel emissieloos zijn. Voor personenauto’s, bestelbusje, scooters, goederentreinen en trucks treed de elektrificatie in. Hiervoor wordt de uitrol van infrastructuur voor elektrisch laden en smart charging versneld. Zwaar wegvervoer, scheep- en luchtvaart stappen op de (midden)lange termijn over op groene waterstof. Als overgangsbrandstof wordt geavanceerde biobrandstoffen ingezet.

Voorstel klimaatakkoord

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaatberaad

Geef een reactie