Nederland koploper waterstof

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius die belast is met klimaatzaken, ziet een belangrijke rol voor CO2-vrije waterstof op weg naar duurzame energie. Ook is het een belangrijke stap om banen te behouden en ons land weer een voorlopers positie te geven. Volgens de VVD-er kan Nederland met wat kleine en kostenefficiënte aanpassingen het huidige gasnetwerk geschikt maken voor waterstof.

Waterstofnetwerk prima mogelijk

Dit blijkt ook uit een recent onderzoek van HyWay27, dat een rapport opstelde in samenwerking met PWC, het ministerie van Economische Zaken, GasUnie en de netbeheerders. Ook eerdere onderzoeken lieten al zien dat het huidige Nederlandse gasnetwerk een uitstekende basis biedt voor een waterstofnetwerk. Nederland heeft met de Noordzee en het bestaande fijnmazige gasnetwerk goud in handen, zo blijkt.

Aanpassingen gasnetwerk

De GasUnie krijgt 1,5 miljard euro voor het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnetwerk. Dit bedrag wordt gebruikt voor het schoonmaken van de huidige gasleidingen en aanpassen van compressoren die nu gas rondpompen. De Gasunie start al na de zomer met aanpassingen in Groningen en Rotterdam, omdat hier ook al lokaal getest wordt met waterstofdistributie.

Eerst zware industrie, dan huishoudens

In eerste instantie zal de Nederlandse industrie overstappen naar CO2-vrije waterstof. Daarna volgt de rest van Nederland in een vergelijkbare operatie als die in de jaren 60, toen Nederland overstapte van kolen naar aardgas. Het kabinet verwacht binnen 5 jaar de eerste huishoudens aan te sluiten op het nieuwe waterstofnetwerk.

Alleen CO2-vrije waterstof

Nederland wil alleen CO2-vrije waterstof rondpompen in het nieuwe waterstofnetwerk. De huidige en toekomstige windparken op de Noordzee spelen hierbij de belangrijkste rol. In 2030 is hier straks een vermogen van bijna 11 GW aan windenergie gerealiseerd. Daarnaast kan Nederland door haar gunstige ligging en het nieuwe waterstofnetwerk eenvoudig groene waterstof importeren uit andere landen.

Aansluitplicht gasnetwerk

Wat dit betekent voor de aansluitplicht op het gasnetwerk is niet bekend. In 2018 besliste het kabinet juist om nieuwbouwwoningen niet meer verplicht op het huidige gasnetwerk aan te sluiten. Netbeheerders sloten hierdoor significant minder nieuwe woningen aan op het gasnetwerk. In de plaats daarvan werden warmtepompen geïnstalleerd.

Tegengeluid: Podcast over het gebruik van waterstof met Prof. Ronnie Belmans (KU Leuven)

Bron: HyWay 27, Ministerie van EC&K, GasUnie, Technisch Weekblad

Geef een reactie