Het kabinet heeft de GasUnie opdracht gegeven om het gasnetwerk geschikt te maken voor de transport van waterstof. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld, dat straks over een echt waterstofnetwerk beschikt. De beslissing van het kabinet is een grote doorbraak binnen de energietransitie.

Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk

      10639x gezien   4 reacties

Nederland koploper waterstof

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius die belast is met klimaatzaken, ziet een belangrijke rol voor CO2-vrije waterstof op weg naar duurzame energie. Ook is het een belangrijke stap om banen te behouden en ons land weer een voorlopers positie te geven. Volgens de VVD-er kan Nederland met wat kleine en kostenefficiënte aanpassingen het huidige gasnetwerk geschikt maken voor waterstof.

Waterstofnetwerk prima mogelijk

Dit blijkt ook uit een recent onderzoek van HyWay27, dat een rapport opstelde in samenwerking met PWC, het ministerie van Economische Zaken, GasUnie en de netbeheerders. Ook eerdere onderzoeken lieten al zien dat het huidige Nederlandse gasnetwerk een uitstekende basis biedt voor een waterstofnetwerk. Nederland heeft met de Noordzee en het bestaande fijnmazige gasnetwerk goud in handen, zo blijkt.

Aanpassingen gasnetwerk

De GasUnie krijgt 1,5 miljard euro voor het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnetwerk. Dit bedrag wordt gebruikt voor het schoonmaken van de huidige gasleidingen en aanpassen van compressoren die nu gas rondpompen. De Gasunie start al na de zomer met aanpassingen in Groningen en Rotterdam, omdat hier ook al lokaal getest wordt met waterstofdistributie.

Eerst zware industrie, dan huishoudens

In eerste instantie zal de Nederlandse industrie overstappen naar CO2-vrije waterstof. Daarna volgt de rest van Nederland in een vergelijkbare operatie als die in de jaren 60, toen Nederland overstapte van kolen naar aardgas. Het kabinet verwacht binnen 5 jaar de eerste huishoudens aan te sluiten op het nieuwe waterstofnetwerk.

Alleen CO2-vrije waterstof

Nederland wil alleen CO2-vrije waterstof rondpompen in het nieuwe waterstofnetwerk. De huidige en toekomstige windparken op de Noordzee spelen hierbij de belangrijkste rol. In 2030 is hier straks een vermogen van bijna 11 GW aan windenergie gerealiseerd. Daarnaast kan Nederland door haar gunstige ligging en het nieuwe waterstofnetwerk eenvoudig groene waterstof importeren uit andere landen.

Aansluitplicht gasnetwerk

Wat dit betekent voor de aansluitplicht op het gasnetwerk is niet bekend. In 2018 besliste het kabinet juist om nieuwbouwwoningen niet meer verplicht op het huidige gasnetwerk aan te sluiten. Netbeheerders sloten hierdoor significant minder nieuwe woningen aan op het gasnetwerk. In de plaats daarvan werden warmtepompen geïnstalleerd.

Tegengeluid: Podcast over het gebruik van waterstof met Prof. Ronnie Belmans (KU Leuven)

Bron: HyWay 27, Ministerie van EC&K, GasUnie, Technisch Weekblad

4 reacties op “Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk”

 1. Klaas Mulder

  Graag verwijs ik eerst naar het hierboven aangegeven bericht van Ronnie Belmans van de KU Leuven, dat bericht begint met een zeer belangrijke mededeling:
  Tot 2045 is er in Europa geen kWh emissievrije elektriciteit ‘over’.
  Dat houdt in dat er de komende 25 jaar geen grote electrolysers gebouwd dienen te worden om zogenaamd groene waterstof te produceren. Waterstof is voor verwarming van de gebouwde omgeving een zeer slechte keuze vanwege het relatief zeer lage rendement van alle omzettingen – nog los gezien van de hoge kosten. Ook voor de mobiliteit is waterstof om dezelfde reden een minder goede keuze: een elektrisch voertuig kan ca. 4 maal zo’n grote afstand afleggen op een bepaalde hoeveelheid groene stroom, als eenzelfde voertuig aangedreven door waterstof.
  Een hoofdinfrastructuur voor waterstof in Nederland voor de industrie is wel zinvol, maar wanneer dat is, is nog niet zo duidelijk. Zolang er geen grote hoeveelheden groene stroom over zijn – zie de eerste zin van het artikel van Ronnie Belmans – lijkt het ook niet zinvol die hoofdinfrastructuur voor waterstof op te zetten. Oftewel, de komende 20 jaar hoeft daar nog niet serieus aan gewerkt te worden. Voor degenen die meer willen weten over de werkelijke kansen van waterstof verwijs ik graag naar de website Waterstofgate.nl.

 2. Frank Engels

  Klaas Mulder ik ben het helemaal met je eens. Het is echt een lobby idee uit eigenbelang van de Gasuni.
  Het zelfde geld overigens ook voor elektrificeren van alles wat nu nog niet elektrisch is. Kijk maar bv naar een elektrische auto.
  Als je deze aan het stopcontact hangt wat gebeurt er dan:
  Gaat dan de zon harder schijnen? Nee.
  Gaat dan de wind harder waaien? Nee.
  Gaat dan de energie centrale die het minst wenselijk is (kolen centrale) harder draaien? JA.
  Conclusie: Een elektrische auto rijd dus op kolen!
  Het is echt waanzin die elektrificering en het is nog erger met waterstof met een rendement van minder dan 20%.

 3. Marria van Winkel

  Bij de omzetting van de ene energiesoort naar de andere komt warmte vrij – zo ook bij elektrolyse van water naar waterstof en zuurstof. Is er heel veel overschot aan zonne- en windenergie – meer dan het elektriciteitsnet aankan – dan kun je er waterstof mee maken. Maar lijkt het niet slimmer om te zoeken naar een goede manier om alle omzettingswarmte te gebruiken? – ook als het heel warm is?

 4. Kees Luijkx

  Beste Frank Engels,
  het klopt dat een extra elektrische auto, als er verder niets wordt aangepast, op grijze stroom geladen wordt. Echter is de totale uitstoot van CO2 (kolen winnen, transporteren, verbranden in een centrale) per gereden km van de elektrische auto nog steeds lager, dan die van een benzine- of dieselauto (olie winnen, transporteren, raffineren, brandstof transporteren, verbranden in de motor). Dus zelfs op kolenstroom is de elektrische auto ‘groener’ dan de fossiele auto.
  Daarbij zijn er genoeg elektrische rijders, die, juist voor het opladen van hun auto, extra zonnepanelen op hun dak leggen. Die auto’s rijden dus wel degelijk op groene stroom (die er niet zou zijn geweest zonder de betreffende auto)..
  Waterstof is, zoals hierboven terecht opgemerkt, een zeer slechte keuze voor zowel personenvervoer als verwarming van huizen. Waterstof is de ideale manier voor olie- en gasmaatschappijen om hun verdienmodel in stand te houden, ook omdat de politiek deze greenwashing van harte ondersteunt.

Geef een antwoord

Of