Aanloop naar de top

Op de laatste dag voor de klimaattop waren er meer dan 2.000 klimaatevenementen. Wereldwijd klonk de oproep tot een bindend akkoord. Christiana Figueres, directeur klimaatprogramma VN, onderstreepte dit met de woorden: ‘De wereld rekent op u’. Het belang van een positief resultaat bleek ook uit het feit dat alle staatshoofden en regeringsleiders op de eerste dag aanwezig waren. Naast VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon spraken president Obama en prins Charles de regeringsleiders toe. Namens Nederland sprak premier Mark Rutte.

media_xl_3462191

Bereidheid

De vorige top van 2009 in Kopenhagen geldt als ‘mislukt’ omdat er aan het eind geen juridisch bindend akkoord op tafel lag. Dit keer liep alles een stuk soepeler. Eerder dan verwacht lag er een ontwerptekst  op tafel die de deelnemende landen konden gaan omzetten in een definitief akkoord. Nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds beter zichtbaar, wilden de grote vervuilers ook  een succesvol akkoord bereiken. Dat zorgde voor meer bereidheid en welwillendheid.

Moment van de waarheid

2 dagen voor de deadline presenteerde gastland Frankrijk een conceptakkoord. Over de openstaande punten gingen onderhandelaars nog in gesprek met elkaar. En onder grote druk werden ze het eens over de meest omstreden onderwerpen:  in hoeverre de opwarming van de aarde beperkt moet worden, de klimaatfinanciering en het toezicht op de gemaakte afspraken. Eén dag na de gestelde deadline kwam dan toch het lang verwachte resultaat.

De belangrijkste afspraken

  • De gemiddelde temperatuur op  aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Het streven is maximaal 1,5 graad
  • Alle landen gaan hun uiterste best doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  • Er komt elke 5 jaar een evaluatie van het klimaatbeleid van elk land
  • Arme landen krijgen 100 miljard dollar per jaar om ze te helpen bij het vergroenen tussen 2020 en 2025. De landen die het akkoord hebben goedgekeurd brengen dit geld samen
  • Het akkoord is bindend. Overheden zijn verplicht de afspraken uit te voeren

Gevolgen voor Nederland

Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, denkt dat het akkoord druk zal zetten op het sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Ook stimuleert het de vergroening van belastingen en denkt Wagenaar dat wij op termijn nog meer huizen met zonnepanelen gaan zien. Marjan Minnesma, directeur van stichting Urgenda, ziet het akkoord als steun in de rug voor de rechtszaak van Urgenda tegen het klimaatbeleid van de staat. Zij verwacht meer aandacht voor groene energie in Nederland. En steeds meer groene elektrische auto’s op de wegen.

Meer over de energietransitie

Download klimaatakkoord

Eén reactie op “Klimaattop Parijs in vogelvlucht”

  1. Gerard Opsteeg

    zolang we nog voor 20 euro naar Barcelona kunnen vliegen hebben we nog wel enkele klimaattoppen nodig,
    dan is het leuker om de sector die voor 57% van het handelsoverschot zorgt flink te pesten……..

Geef een reactie