Klimaatverdrag

In het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat er in 2050 nauwelijks nog broeikasgassen worden uitgestoten. CE Delft schat de gemiddelde kosten in de periode tot 2050 op ongeveer 20 miljard euro per jaar. Het gaat hier onder andere om de kosten van maatregelen om CO2 te besparen. In het onderzoek wordt gesproken over ‘5 miljard euro in de huidige situatie tot een kleine 40 miljard euro in 2050.’ Het rapport van CE Delft brengt voor het eerst in kaart hoeveel de armste, rijkste en huishoudens met een middeninkomen uitgeven om ervoor te zorgen dat Nederland zich houdt aan het verdrag van Parijs.

Lasten

Met het huidige klimaatbeleid zijn de laagste inkomens ongeveer vijf procent van hun inkomen kwijt aan energie. Volgens CE Delft is dat ‘ongeveer 3,5 keer zoveel als een rijk huishouden.’ In 2050 zullen de laagste inkomens ongeveer 17

procent van hun inkomen betalen aan het klimaatbeleid, terwijl dit voor hogere inkomens blijft steken op bijna 6 procent. Bij iedereen bestaat driekwart van de kosten uit energiebelasting voor gas en elektra. Omdat de armste groep twaalf keer minder besteedbaar inkomen heeft dan de rijkste tien procent, zijn de armsten relatief het grootste deel van hun inkomen kwijt aan het klimaatbeleid.

Subsidies

Het rapport becijferde ook wie momenteel profiteert van het klimaatbeleid, bijvoorbeeld via subsidies voor zonne- en windenergie en vrijwel belastingvrij rijden met een elektrische auto. Van de 750 miljoen euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan belastingkortingen en subsidies komt tachtig procent terecht komt bij mensen met de hoogste inkomens. Twintig procent is voor de minst verdienende Nederlanders. Bedrijven profiteren overigens het allermeest: zij ontvangen jaarlijks ruim twee miljard aan subsidies. Zo'n anderhalf miljard daarvan bestaat uit subsidies voor het rendabel exploiteren van zonne-en windparken en andere vormen van hernieuwbare energie.

Eerlijke verdeling

Uit het onderzoek blijkt dat het klimaatbeleid nu zo'n vijf miljard euro per jaar kost. Dat loopt de komende jaren sterk op als er meer en meer maatregelen komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, is het onderzoek een wake-up call. Milieudefensie, die samen met de FNV en de Woonbond de opdracht voor het onderzoek gaf, wil dat er een debat komt over hoe de kosten van klimaatbeleid eerlijker verdeeld kunnen worden. Het rapport geeft verschillende opties voor een eerlijker verdeling. Zo zouden de laagste inkomens een korting op gas en elektra kunnen krijgen. Een andere optie: meer betalen voor energie als iemand er meer van afneemt.

Meer over de energietransitie

Onderzoek CE Delft

Bron: CE Delft

Geef een reactie