In het verleden behaalde resultaten...

Het behalen van de doelen voor 2020 werd deels beïnvloed door de coronapandemie en de nasleep van de financiële crisis van 2009. De impact van deze externe factoren is niet voldoende onderzocht. Het behalen van de doelen voor 2020 biedt dus geen garantie voor de toekomst. De Rekenkamer is ook kritisch over het gebrek aan transparantie en reflectie bij het vaststellen van de doelen voor 2030. Het is moeilijk voor burgers en belanghebbenden om te bepalen of de EU op een kosteneffectieve manier haar doelen nastreeft.

Wie financiert de klimaat- en energiedoelen?

Daarnaast maakt de Rekenkamer zich zorgen over de financiering van de ambitieuzere doelstellingen. De EU-budgetreservering voor klimaatbeleid is slechts een fractie van het totaalbedrag dat nodig is, waardoor nationale begrotingen en de particuliere sector een aanzienlijke bijdrage moeten leveren.

Rekenkamer maakt zich zorgen

De Europese Rekenkamer heeft zorgen geuit over de ambitie en prestaties van de EU en haar lidstaten met betrekking tot klimaat- en energiedoelstellingen. Ze benadrukken dat de EU moeite heeft om het energie-efficiëntiestreefcijfer voor 2030 te bereiken, en dat er vaak wordt aangenomen dat bestaande maatregelen volledig zullen worden uitgevoerd, wat niet altijd het geval blijkt te zijn.

Meer transparantie over klimaat- en energiedoelen

De Rekenkamer doet drie aanbevelingen aan de Europese Commissie. Ten eerste roepen ze op tot meer transparantie over de prestaties van de EU en haar lidstaten op het gebied van klimaat- en energiemaatregelen. Dit zou de EC helpen om te bepalen of ontwikkelingen het gevolg zijn van beleid of externe factoren. Ten tweede stellen ze voor om alle door de EU veroorzaakte broeikasgasemissies mee te nemen, inclusief emissies uit handel met landen buiten de EU en internationale lucht- en scheepvaart. Tot slot pleiten ze voor meer ondersteuning aan lidstaten bij het behalen van de doelstellingen voor 2030, onder andere door middel van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan.

Actie ondernemen

De Europese Commissie wordt aangespoord om snel actie te ondernemen, aangezien lidstaten binnenkort hun concept-updates van het INEK moeten indienen en verdere samenwerking nodig is om consistente informatie te verkrijgen over kosten, effecten, investeringsbehoeften en financieringsbronnen voor het bereiken van de doelstellingen.

Lees meer over klimaatverandering

 • Jouw feedback
 • 1   0

2 reacties op “Klimaat- en energiedoelen 2030 in gevaar”

 1. Mia

  Heb je heel Griekenland bekeken @hein-kievits? Ik denk dat als mensen hier in NL komen ze ook nog voldoende ontwikkelpunten zien.

 2. Hein Kievits

  Kom net uit Griekenland.
  Hier roepen ze we liggen achter, in Griekenland hebben ze over lak aan.
  EEN EUROPA laat me niet lachten.
  Dat kleine stipje Nederland loopt het snelst en de rest van Europa doet niets, maar ontvangt wel de poen.

  Grof taalgebruik, door moderator verwijderd uit de reactie. Lees ook onze websiteregels m.b.t. taalgebruik.

Geef een reactie