Uitspraak klimaatzaak

In juni van dit jaar deed de Haagse rechter uitspraak in de Klimaatzaak. De uitspraak was in het voordeel van Stichting Urgenda, die de zaak namens de Nederlandse burger had aangespannen tegen de Nederlandse regering. In de uitspraak wordt de overheid verplicht om extra maatregelen te nemen om zo de Co2 uitstoot met minimaal 25% te verminderen. Op dit moment lijkt een reductie van 17% het maximaal haalbare in 2020. Stichting Urgenda wilde graag dat het kabinet verplicht werd gesteld tot een reductie van 40 procent.

Extra maatregelen

Het kabinet is wel bereid om extra milieumaatregelen te nemen die moeten zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Staatsecretaris Wilma Mansveld stuurt hierover vanmiddag een brief naar de Kamer. Hierin vraagt zij om meer tijd om het effect van de beoogde maatregelen te kunnen laten doorberekenen. De Nederlandse burger heeft inmiddels een grote klimaatpetitie op touw gezet. De slogan "Ga niet in beroep, ga aan de slag" is hierin veelzeggend.

Hoger beroep tegen vonnis

Ondanks dat het kabinet de urgentie van het verminderen van de Co2 uitstoot ziet gaat het toch in beroep tegen de uitspraak. De VVD is vooral bang voor precedentwerking. De regeringspartij vreest dat belangenorganisaties het vonnis aangrijpen om bij de rechter ook op andere vlakken hun gelijk te halen. Ook de PvdA heeft aangegeven hiervoor te vrezen en een eventueel hoger beroep daarom niet te zullen blokkeren. De kans is daarom groot dat de kwestie bij de Hoge Raad terecht zal komen.

Deze maand wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de klimaatzaak en de te nemen maatregelen. Hoewel de VVD en PvdA zich beiden afvragen of een rechter uitspraak hoort te doen in politieke kwesties, staan beiden partijen over de te nemen maatregelen lijnrecht tegenover elkaar.

Geef een reactie