Klimaatdebat

Afgelopen donderdag werd in de Tweede Kamer stevig gedebatteerd over de uitspraak in de Klimaatzaak. Het kabinet is niet van plan om extra Co2-reductiemaatregelen, eerder dan het komend voorjaar, in te voeren. Indien het klimaatvonnis in het hoger beroep sneuvelt, wordt het emissiedoel waarschijnlijk weer naar beneden bijgesteld. Volgens minister Kamp is het niet mogelijk om op korte termijn aan te geven hoe de Co2-reductie van 25 procent gehaald moet gaan worden en welke extra maatregelen hiervoor nodig zijn. Hiervoor moet eerst het onderzoek, de Nationale Energieverkenning, afgerond worden en het energierapport verschijnen.

waardevermeerderingsregeling

Sluiting alle kolencentrales

Een mogelijke extra maatregel is het sluiten van alle kolencentrales. PVDA-lid, Jan Vos noemt dat een reële optie, maar minister Kamp ziet dat niet zitten. Het zou onbehoorlijk zijn om de miljardeninvesteringen van RWE, Eon en GDF Suez in  efficiënte nieuwe centrales op deze manier teniet te doen. Hierover mag niet lichtvaardig worden besloten. De kamer gaat de effecten van het sluiten van alle kolencentrales in kaart brengen. Dinsdag wordt  in de Kamer over dit plan gestemd.

Uitstel van extra maatregelen

Aan het einde van het debat diende Kamerlid Esther Ouwehand (PVDD) een motie van treurnis in. Ook milieuorganisaties die op de tribune aanwezig waren reageerden teleurgesteld. Niet alleen met het hoger beroep, maar ook met de houding van het kabinet in het klimaatdebat, lijkt de regering de ernst van klimaatverandering te onderschatten. Het kabinet kiest met het hoger beroep voor jarenlang voortslepende procedures die ervoor zorgen dat er geen extra maatregelen genomen worden.

Geef een reactie