Hernieuwbare energie is wereldwijd de op één na grootste energiebron. Het energierapport van IEA laat zien dat zonne-energie de komende 5 jaar voor 60% gaat bijdragen aan de verwachte groei. Naar schatting zal de toename van zonne-energie zo’n 1200 Gigawatt (GW) zijn. Dit komt neer op het totaal aantal geïnstalleerde zonnepanelen in de Verenigde Staten op dit moment.

Hernieuwbare energie groeit door prijsdaling zonne-energie

De verwachte groei van zonne-energie komt vooral, doordat de prijsdaling van zonnepanelen onverminderd doorgaat. In veel landen is het opwekken van zonnestroom al goedkoper dan de verkoopprijs van fossiele stroom. Het energierapport voorspelt zelfs dat de kosten van zonne-energie de komende 5 jaar met nog eens 35% dalen.

Duidelijkheid regelgeving

Om de voorspelde groei daadwerkelijk te realiseren moeten overheden op 3 belangrijke punten nog wel de nodige stappen nemen. Met name de onzekerheid over wet- en regelgeving moet worden weggenomen. Daarnaast is er nu nog een (te) hoge investeringsrisico en moeten windenergie en zonne-energie versneld als 'standaard' worden geïntegreerd binnen het huidige energiesysteem.

Versnelling van groei hernieuwbare energie nodig

De voorspelde groei en huidige inzet van hernieuwbare bronnen is niet voldoende om de lange termijn doelstellingen te halen. Om de plannen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en toegankelijkheid van stroom echt te behalen, moet de inzet van hernieuwbare energie versneld uitgevoerd worden. Tijdens de 25e Klimaattop in Madrid worden de klimaatplannen weer uitgebreid besproken.

Voorspelling groei zonne-energie

energierapport

Dossier:

Energietransitie

Dossier

Geef een reactie