Aardgasverbruik in 2022

In februari van dit jaar had het CBS reeds cijfers gepresenteerd betreffende het aardgasverbruik in Nederland in 2022. Het aardgasverbruik in dat jaar lag meer dan 21% lager dan het voorgaande jaar. Hoewel in februari nog werd gesproken van een kwart daling, waren deze cijfers voorlopig en zijn inmiddels iets bijgesteld. Alle categorieën van gasverbruikers lieten een daling zien, maar vooral de grote industriële bedrijven verbruikten beduidend minder aardgas. Deze daling werd toegeschreven aan de hoge energieprijzen, die veel energie-intensieve bedrijven ertoe aanzetten om hun energieverbruik te beperken. Daarnaast werd ook de zachte winter aangemerkt als een factor die bijdroeg aan de afname van het aardgasverbruik bij huishoudens.

Totale energieverbruik in Nederland in 2022

Het CBS heeft recentelijk het totale energieverbruik in Nederland voor het jaar 2022 in kaart gebracht en komt uit op een totaal van 2.732 PJ (petajoule). Dit wordt door het statistiekbureau beschouwd als het laagste niveau sinds 1990. De jaarlijkse daling bedraagt consistent 10%.

Het energieverbruik in Nederland (grafiek)

Aandeel aardgas in de energiemix

Het aandeel van aardgas in de Nederlandse energiemix is eveneens gedaald naar een historisch dieptepunt van 36%. De energiemix van Nederland omvat olie, aardgas, kolen, hernieuwbare energie en overige energiedragers zoals kernenergie en afval. Het gemiddelde aandeel aardgas in de energiemix van 1990 tot en met 2022 bedroeg 45% met een hoogtepunt van 50% in 1991. In 2010 werd de grootste absolute hoeveelheid aardgas verbruikt, namelijk 1.683 PJ terwijl er in het afgelopen jaar nog slechts 994 PJ werd verbruikt.

Samenstelling van de energiemix

Olie behoudt een aandeel van 39% in de energiemix, waardoor olie en aardgas samen goed zijn voor driekwart van het Nederlandse energieverbruik. Hernieuwbare energie, kolen, kernenergie en afval vormen het resterende kwart van de energiemix. Het kolenverbruik bleef in 2022 vrijwel constant, terwijl het gebruik van hernieuwbare energie met meer dan 9% toenam.

Hernieuwbare energie in 2022

Hernieuwbare energie vertegenwoordigt bijna 14% van het totale energieverbruik in Nederland in 2022, op basis van het primaire energieverbruik. Indien we het bruto eindverbruik van energie hanteren, zoals afgesproken binnen Europees verband, stijgt het aandeel hernieuwbare energie tot 15%. Dit percentage werd al eerder in juni gepubliceerd door het CBS.

Lees meer over fossiele energie

Bron: CBS

  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie