Teleurstellende 25e klimaattop

De laatste klimaattop dateert alweer uit 2019, omdat vanwege Corona de bijeenkomst van 2020 niet doorging. De 25e klimaattop in Madrid verliep destijds uiterst teleurstellend. Geen concrete afspraken en belangrijke beslissingen werden vooruitgeschoven naar de volgende klimaattop in Glasgow. Eigenlijk weet niemand meer waar we nu werkelijk staan met het Europese Klimaatakkoord.

Green Deal van Timmermans

Tijdens de klimaattop presenteerden Frans Timmers en Ursula von der Leyen de inmiddels niet geheel meer onomstreden Green Deal. Een uitgebreid pakket met stevige maatregelen om de energietransitie onder de deelnemende landen vorm te geven. Tot nu zijn er vanuit de Green Deal vooral plannen gemaakt, maar tot nu blijft de uitvoering uit. Daarnaast noemen deskundigen de Green Deal té duur en nagenoeg onuitvoerbaar.

Doelstelling duidelijk, geen saamhorigheid

Het doel mag dan duidelijk zijn, de uitstoot van schadelijke emissies halveren en de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad, de weg naar deze doelen toe leidt echter al sinds de start van de klimaatbijeenkomst tot onenigheid. Vooral tussen rijke en armere landen mist er saamhorigheid. Belangrijkste knelpunt hierbij is, zoals zo vaak “geld”. Zolang men op zoek blijft naar een financiële prikkel, is het maar de vraag hoe groot het besef van klimaatverandering echt is doorgedrongen.

26e klimaattop in Glasgow

De klimaattop duurt van 31 oktober tot en met 12 november. De 195 deelnemende landen proberen in deze periode overeenstemming te bereiken over de maatregelen die nodig zijn, zowel op landelijk niveau als op wereldwijd niveau. Premier Rutte geeft op 1 en 2 november een speech. Ook de Verenigde Staten zal weer actief aanwezig zijn, nu President Biden de scepter zwaait. Op onze website houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de 26e klimaattop.

Meer over de energietransitie

Zorgen om klimaatverandering

Op de vraag aan onze websitebezoekers of zij zich zorgen maken om klimaatverandering gaf ruim 39 procent aan zich echt zorgen te maken en gaf aan dat de verduurzaming niet hard genoeg gaat. Ruim 26% denkt dat we al veel te laat zijn om het tij te keren. Slechts 11% ziet het nog wel zitten en denkt dat we de klimaatdoelen nog gaan halen. Opvallen genoeg zegt bijna 23% van de bezoekers niet te geloven in klimaatverandering. Er stemden in totaal 6099 mensen.

poll maak jij je zorgen om klimaatverandering

Geef een reactie