Sluiten van gasvelden Groningen

Het sluiten van de gasvelden in Groningen is al jarenlang een lastig dossier voor het kabinet. Aan de ene kant is de leveringszekerheid belangrijk, zeker in de huidige energiecrisis en aan de andere kant wordt Groningen opgezadeld met enorme schades aan woningen door de gaswinning. Bovendien had Nederland veel langlopende gascontracten afgesloten met omringende landen. Stoppen met gaswinnen kon dus niet zomaar, maar het eindpunt lijkt in zicht.

In april van dit jaar besloot staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief al om 6 van de 11 gasputten te sluiten aan het einde van het gasjaar in oktober 2023. De Groningse overheden willen echter ook dat de andere 5 gasputten worden gesloten. Op dit moment blijven deze nog open voor in elk geval 1 jaar, tot oktober 2024.

Veiligheid belangrijker dan gaswinnen

In een brief aan de staatssecretaris laten de Groningers weten dat het openhouden van de 5 gasputten geen optie is. Het hele gasveld moet op slot. Dit is ook in lijn met de conclusies uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningers boven gas. De commissie stelde vast dat de veiligheid van woningen in Groningen in het geding is. Bovendien kampen veel Groningers met gezondheidsklachten door de schade aan hun woning, gebrek aan veiligheid en langslepende procedures voor schadeafhandeling, herstel en woningversterking.

Ook het Groningse vertrouwen in de overheid is helemaal weg. Om dit te herstellen is alleen het volledig sluiten van het Groninger gasveld een goed startpunt om het vertrouwen te herstellen.

Rapport Groningers boven gas

Schadeafhandeling milder en sneller

Het kabinet buigt zich binnenkort over het menselijker en milder afhandelen van de enorme schades in Groningen die 60 jaar gaswinning heeft veroorzaakt. De gaswinning leverde de Nederlandse staat maar liefst 429 miljard euro op, maar kostte Groningen 1615 bevingen met 267.000 schademeldingen tot gevolg. Wrang genoeg ging het leeuwendeel van de miljardenwinst ook nog eens naar de randstad. De Groningers ontvingen slechts 1% van de opbrengst. Het kabinet trekt de komende 30 jaar 22 miljard euro uit voor Groningen. Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van 733 miljoen euro voor het vergoeden van (toekomstige) schades en woningversterking.

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksoverheid

Forum

Heeft Nederland Gronings gas nodig?

Meer nieuws

Over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie