Windenergie in Nederland

Deze opmars is vooral te danken aan de realisatie van de offshore windparken (wind op zee) Borssele I t/m IV in het afgelopen jaar. Deze enorme windparken voor de kust van provincie Zeeland zijn goed voor een totaal vermogen van 1484 MW. In januari van dit jaar werd ook windpark Borssele V al opgeleverd. Beide windmolens genaamd de “Two Towers” (goed voor 19 MW) lijken niet meegenomen te zijn in het jaarrapport van Wind Europe.

Elektriciteitsproductie door wind groeit

Het totaal vermogen windenergie in Nederland is nu 6,8 Gigawatt (GW), waarmee het dus in de Europese middenmoot staat. Enigszins opvallend is dat onze windmolens voor slechts 12 procent voorzien in de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Bij een vergelijkbaar land als Denemarken (6,2 GW) is dat maar liefst 48 procent. Wind Europe verwacht echter dat het percentage van Nederland het komend jaar flink groeit. De windparken werden immers pas eind 2020 in gebruik genomen.

Toekomst Nederlandse windenergie

Voor de periode t/m 2030 heeft Nederland grootse plannen voor nog eens 10 offshore windparken. Voor 2026 moet windpark Hollandse Kust I t/m VII gerealiseerd zijn. Hollandse Kust bestaat uit 7 windparken van 700 MW die in de Noordzee, langs de kust van provincies Noord- en Zuid-Holland worden opgesteld. In 2027 wordt een windpark van 700 MW in de Waddenzee gebouwd, boven de provincie Groningen.

Windpark IJmuiden Ver

Het misschien wel meest ambitieuze windpark wordt in 2029 opgeleverd. IJmuiden Ver bestaat uit 4 windparken van 1 GW en komt in het verlengde van windpark Hollandse Kust te staan. Bijzonder aan het windpark is dat het ver (vanaf 63 km) buiten de Nederlandse kust wordt gebouwd. Ter vergelijking: Windpark Hollandse Kust staat straks 18 km van de kust af. Als alle windparken opgeleverd zijn, is het totale vermogen aan windenergie in Nederland maar liefst 12 Gigawatt.

Routekaart windenergie in Nederland

Routekaart Windenergie in Nederland

Geef een reactie